11 nov 2014 06:00

23 jan 2015 15:53

Bildkvalitet och lucia-röstning

LÄSAROMBUDET

Nu var det ett tag sedan jag skrev en spalt på den här sidan men eftersom det kommit in en del frågor om tidningen passar jag på att besvara dem här.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

En läsare har lite funderingar om lucia-omröstningen, som från och med i år endast kan göras via sms. Så här skriver hon: ”När vi i vår familj i år ska rösta på Skövdes Lucia så kommer det att bli dyrt. Vi är en stor familj och barnen och ungdomarna brukar vilja rösta på kandidater de känner. Förut har vi samlat ihop kuponger från familjemedlemmar och skickat med ett porto på sju kronor eller gått till SLA:s brevlåda. Men i år kostar ett sms tio kronor per röst och det är tydligen enda sättet att rösta på.”

Läsaren undrar också vart de tio kronorna som ett sms kostar, går, och hoppas att SLA skänker pengarna till Röda korset.

På detta svarar Karin Jonsell som är privatmarknadschef i koncernen:

– Vi har infört sms-röstning delvis för att underlätta för de som röstar. Man behöver inte någon tidningskupong, kuvert, frimärke eller gå till en gul postlåda. Vår bedömning är att tio kronor för sms:et är rimligt då kostnaden för tidningskupong, kuvert och frimärke överstiger tio kronor. Detta är ingenting SLA tjänar stora pengar på, vårt engagemang i Skövdes Lucia kostar betydligt mer än vad vi får in. Skövdes Lucia är en tradition som vi tycker är trevlig och är stolta över att vara med och arrangera. Röda korset stöttar vi genom att de får gratisannonser.

Hjälp finns att få

Läsaren undrar också hur de äldre som inte brukar skicka sms ska kunna rösta.

– Den som verkligen inte kan rösta på sms kan kontakta mig eller marknadschefen Emma Karlsson så hjälper vi dem, svarar SLA:s chefredaktör Niclas Lindstrand på det.

En annan läsare undrar över bildkvaliteten i vissa exemplar av SLA: ”Det är ofta som trycket på bilder är dålig i SLA. Vad beror detta på? Det är tråkigt när man inte känner igen människorna som figurerar i tidningen!”

SLA trycks på Nya Wermlands-Tidningens tryckeri i Karlstad och tryckerichefen Kenth Zander svarar så här:

– Jag är medveten om att koncernens tidningar (14 stycken) har en skiftande bildkvalitet. Det finns en mängd pararmetrar som styr om bilden blir bra i slutprodukten men vi jobbar kontinuerligt för att förbättra kvalitén på trycket, säger han.

Kenth Zander kan också leverera en god nyhet i sammanhanget: Från och med i måndags, trycks SLA på ett tjockare papper vilket kommer att påverka trycket och bildkvalitén i positiv riktning.

Med detta hoppas jag att några frågetecken har rätats ut men ni läsare är alltid välkomna med fler frågor om tidningen eller vad som helst så ska jag försöka besvara dem efter bästa förmåga.

Ha en bra dag!

En läsare har lite funderingar om lucia-omröstningen, som från och med i år endast kan göras via sms. Så här skriver hon: ”När vi i vår familj i år ska rösta på Skövdes Lucia så kommer det att bli dyrt. Vi är en stor familj och barnen och ungdomarna brukar vilja rösta på kandidater de känner. Förut har vi samlat ihop kuponger från familjemedlemmar och skickat med ett porto på sju kronor eller gått till SLA:s brevlåda. Men i år kostar ett sms tio kronor per röst och det är tydligen enda sättet att rösta på.”

Läsaren undrar också vart de tio kronorna som ett sms kostar, går, och hoppas att SLA skänker pengarna till Röda korset.

På detta svarar Karin Jonsell som är privatmarknadschef i koncernen:

– Vi har infört sms-röstning delvis för att underlätta för de som röstar. Man behöver inte någon tidningskupong, kuvert, frimärke eller gå till en gul postlåda. Vår bedömning är att tio kronor för sms:et är rimligt då kostnaden för tidningskupong, kuvert och frimärke överstiger tio kronor. Detta är ingenting SLA tjänar stora pengar på, vårt engagemang i Skövdes Lucia kostar betydligt mer än vad vi får in. Skövdes Lucia är en tradition som vi tycker är trevlig och är stolta över att vara med och arrangera. Röda korset stöttar vi genom att de får gratisannonser.

Hjälp finns att få

Läsaren undrar också hur de äldre som inte brukar skicka sms ska kunna rösta.

– Den som verkligen inte kan rösta på sms kan kontakta mig eller marknadschefen Emma Karlsson så hjälper vi dem, svarar SLA:s chefredaktör Niclas Lindstrand på det.

En annan läsare undrar över bildkvaliteten i vissa exemplar av SLA: ”Det är ofta som trycket på bilder är dålig i SLA. Vad beror detta på? Det är tråkigt när man inte känner igen människorna som figurerar i tidningen!”

SLA trycks på Nya Wermlands-Tidningens tryckeri i Karlstad och tryckerichefen Kenth Zander svarar så här:

– Jag är medveten om att koncernens tidningar (14 stycken) har en skiftande bildkvalitet. Det finns en mängd pararmetrar som styr om bilden blir bra i slutprodukten men vi jobbar kontinuerligt för att förbättra kvalitén på trycket, säger han.

Kenth Zander kan också leverera en god nyhet i sammanhanget: Från och med i måndags, trycks SLA på ett tjockare papper vilket kommer att påverka trycket och bildkvalitén i positiv riktning.

Med detta hoppas jag att några frågetecken har rätats ut men ni läsare är alltid välkomna med fler frågor om tidningen eller vad som helst så ska jag försöka besvara dem efter bästa förmåga.

Ha en bra dag!

  • Annica Henriksson