24 aug 2015 06:00

24 aug 2015 06:00

Bostadsbristen måste lösas med politiska reformer

Debatt:

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

När skolstarten på landets universitet och högskolor nu inleds uppmärksammas den skenande bostadsbristen markant. Men inte bara studenter är drabbade, också unga och nyanlända svenskar känner tydligt av regeringens handlingsförlamning. Bostadsbristen har sedan länge varit påtagbar. De ekonomiska hindren för att ta sig in på bostadsmarknaden är för höga och incitamenten för att byta bostad för få. Hyresrätterna för begränsade och köerna till dessa långa. Problemen kopplade till strikta detaljkrav, regleringar, byråkrati och bristen på byggbar mark är väl kända.

Trots att bostadspolitiken är ett så väl genomlyst område där experterna pekat ut såväl problem som lösningar väljer bostadsminister Kaplan att strunta i dessa och fortsätta införandet av verkningslösa subventioner som hämtade från förra århundradet. Det är dags att även regeringen sätter fart med riktiga reformer istället för att tillsätta meningslösa utredningar som försvårar uthyrning av bostäder.

Centerpartiet kommer på vår partistämma i september att presentera ny politik för att lösa bostadsbristen.

Enligt en rapport från Boverket skulle 40 000 bostäder tillgängliggöras om hyresregleringen i dess nuvarande form fasades ut. Alliansen gjorde det enklare att hyra ut sin bostad i andra hand vilket ha gjort att fler kunnat hitta bostad och svarthandel med hyreskontrakt, osäkra boendeförhållanden och ockerhyra försvunnit. Rörligheten på bostadsmarknaden måste öka. Flyttskatterna måste ses över och åtgärder som stimulerar unga att spara till sin första bostad utredas. Fler och bättre flyttkedjor gynnar alla som är i behov av en bostad.

Det måste byggas mer och billigare. Snittpriset för att bygga nya bostäder i Sverige ligger 70 procent över EU-genomsnittet. Alltför många och oskäliga överklaganden tillsammans med långdragna planprocesser gör att nybyggen försenas, fördyras och ibland avbryts. Otidsenliga byggnormer kring till exempel tillgänglighet och buller samt skilda tolkningar av dessa skapar fördyringar. Riksintressen och fundamentalistisk tolkning av strandskyddsregler stoppar många gånger nya bostäder i attraktiva lägen.

Bostadsbristen måste lösas med politiska reformer. De av Alliansen tillsatta utredningarna på området måste genomföras och regeringen måste backa från sin verkningslösa och skadliga politik.

Ola Johansson (C)

bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet

Alfred Askeljung (C)

förbundsordförande Centerstudenter

När skolstarten på landets universitet och högskolor nu inleds uppmärksammas den skenande bostadsbristen markant. Men inte bara studenter är drabbade, också unga och nyanlända svenskar känner tydligt av regeringens handlingsförlamning. Bostadsbristen har sedan länge varit påtagbar. De ekonomiska hindren för att ta sig in på bostadsmarknaden är för höga och incitamenten för att byta bostad för få. Hyresrätterna för begränsade och köerna till dessa långa. Problemen kopplade till strikta detaljkrav, regleringar, byråkrati och bristen på byggbar mark är väl kända.

Trots att bostadspolitiken är ett så väl genomlyst område där experterna pekat ut såväl problem som lösningar väljer bostadsminister Kaplan att strunta i dessa och fortsätta införandet av verkningslösa subventioner som hämtade från förra århundradet. Det är dags att även regeringen sätter fart med riktiga reformer istället för att tillsätta meningslösa utredningar som försvårar uthyrning av bostäder.

Centerpartiet kommer på vår partistämma i september att presentera ny politik för att lösa bostadsbristen.

Enligt en rapport från Boverket skulle 40 000 bostäder tillgängliggöras om hyresregleringen i dess nuvarande form fasades ut. Alliansen gjorde det enklare att hyra ut sin bostad i andra hand vilket ha gjort att fler kunnat hitta bostad och svarthandel med hyreskontrakt, osäkra boendeförhållanden och ockerhyra försvunnit. Rörligheten på bostadsmarknaden måste öka. Flyttskatterna måste ses över och åtgärder som stimulerar unga att spara till sin första bostad utredas. Fler och bättre flyttkedjor gynnar alla som är i behov av en bostad.

Det måste byggas mer och billigare. Snittpriset för att bygga nya bostäder i Sverige ligger 70 procent över EU-genomsnittet. Alltför många och oskäliga överklaganden tillsammans med långdragna planprocesser gör att nybyggen försenas, fördyras och ibland avbryts. Otidsenliga byggnormer kring till exempel tillgänglighet och buller samt skilda tolkningar av dessa skapar fördyringar. Riksintressen och fundamentalistisk tolkning av strandskyddsregler stoppar många gånger nya bostäder i attraktiva lägen.

Bostadsbristen måste lösas med politiska reformer. De av Alliansen tillsatta utredningarna på området måste genomföras och regeringen måste backa från sin verkningslösa och skadliga politik.

Ola Johansson (C)

bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet

Alfred Askeljung (C)

förbundsordförande Centerstudenter