01 okt 2015 06:00

01 okt 2015 06:00

6 av 10 skaraborgare förlorar med regeringens budget

Debatt:

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Nyligen presenterade regeringen en budget som med all tydlighet visar att Stefan Löfven (S) och Magdalena Andersson (S) saknar förslag för att möta Sveriges och Skaraborgs utmaningar. I stället går S och MP med stöd av V, fram med förslag som slår mot hushållens ekonomi, företagande och arbetstillfällen.

Regeringens samlade skattehöjningar under de kommande fyra åren uppgår till över 150 miljarder kronor. 9 av 10 skattekronor slår mot jobb och tillväxt. 6 av 10 skaraborgare är förlorare på vänsterregeringens budget. Finansdepartementets egna siffror visar att alla med en disponibel inkomst över 17 500 kronor, 60 procent av alla svenskar, får sämre ekonomi till följd av regeringens politik. Minskat rot-avdrag, höjda inkomstskatter och höjda avgifter för att anställa slår mot den svenska ekonomin.

Statsministern hävdar att regeringens politik ska ge 150 000 jobb, vilket vid granskning är ren bluff. Det är det förbättrade konjunkturläget och befolkningsökningen som gör att sysselsättningen växer. Konjunkturinstitutet bedömer att regeringens förslag varaktigt minskar antalet sysselsatta med mellan 15 000 till 20 000 personer. Det är helt fel utveckling för Skaraborg och Sverige.

När regeringen höjer trösklarna in till arbetsmarknaden drabbas framförallt grupper som har det tuffast. Nu har ett nytt utanförskap vuxit fram, där utrikes födda och unga utan gymnasieutbildning får allt svårare. Nu krävs handlingskraft för att fler ska nå egen försörjning.

Moderaterna har därför presenterat ett paket på 10 miljarder kronor för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Förväntningar på att alla ska göra sitt bästa för att få ett jobb behöver kombineras med en politik som rustar människor för att klara arbetsmarknadens krav, till exempel förstärkt yrkesutbildning. Det ska alltid löna sig att arbeta och därför föreslår vi ett förstajobbet-avdrag som ger störst skattelättnad, till dem med låga inkomster. Regeringen gör däremot tvärtom. Höjer skatt efter skatt som försvårar för jobben.

Skaraborg och Sverige behöver istället en arbetslinje som ser och tar tillvara alla människors arbetsförmåga.

Ulf Kristersson (M)

riksdagsledamot

ekonomisk-politisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson

Nyligen presenterade regeringen en budget som med all tydlighet visar att Stefan Löfven (S) och Magdalena Andersson (S) saknar förslag för att möta Sveriges och Skaraborgs utmaningar. I stället går S och MP med stöd av V, fram med förslag som slår mot hushållens ekonomi, företagande och arbetstillfällen.

Regeringens samlade skattehöjningar under de kommande fyra åren uppgår till över 150 miljarder kronor. 9 av 10 skattekronor slår mot jobb och tillväxt. 6 av 10 skaraborgare är förlorare på vänsterregeringens budget. Finansdepartementets egna siffror visar att alla med en disponibel inkomst över 17 500 kronor, 60 procent av alla svenskar, får sämre ekonomi till följd av regeringens politik. Minskat rot-avdrag, höjda inkomstskatter och höjda avgifter för att anställa slår mot den svenska ekonomin.

Statsministern hävdar att regeringens politik ska ge 150 000 jobb, vilket vid granskning är ren bluff. Det är det förbättrade konjunkturläget och befolkningsökningen som gör att sysselsättningen växer. Konjunkturinstitutet bedömer att regeringens förslag varaktigt minskar antalet sysselsatta med mellan 15 000 till 20 000 personer. Det är helt fel utveckling för Skaraborg och Sverige.

När regeringen höjer trösklarna in till arbetsmarknaden drabbas framförallt grupper som har det tuffast. Nu har ett nytt utanförskap vuxit fram, där utrikes födda och unga utan gymnasieutbildning får allt svårare. Nu krävs handlingskraft för att fler ska nå egen försörjning.

Moderaterna har därför presenterat ett paket på 10 miljarder kronor för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Förväntningar på att alla ska göra sitt bästa för att få ett jobb behöver kombineras med en politik som rustar människor för att klara arbetsmarknadens krav, till exempel förstärkt yrkesutbildning. Det ska alltid löna sig att arbeta och därför föreslår vi ett förstajobbet-avdrag som ger störst skattelättnad, till dem med låga inkomster. Regeringen gör däremot tvärtom. Höjer skatt efter skatt som försvårar för jobben.

Skaraborg och Sverige behöver istället en arbetslinje som ser och tar tillvara alla människors arbetsförmåga.

Ulf Kristersson (M)

riksdagsledamot

ekonomisk-politisk talesperson

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson