26 nov 2015 06:00

26 nov 2015 06:00

Ett klassiskt dilemma

EKONOMI

Replik. PRO i Skövde svarade 24/11 på mina tidigare rader om ekonomi, i detta fall främst kommunal dito. Det är lätt att hålla med om en del av resonemanget.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Argumenteringen är intressant eftersom den berör det dilemma som är klassiskt för beslutsfattare i ärenden som påverkar ekonomin. Å ena sidan finns de universella ekonomiska lagarna som gäller och verkar oavsett om det gäller privat, kommunal, landstings- eller statlig ekonomi och oavsett om man lever i ett land med marknadsekonomi eller kommunistisk planekonomi. Följs dessa inte får man automatiskt problem senare. Å andra sidan finns det ibland lite mer långsiktiga effekter av satsningar som slår igenom positivt på sikt, d v s mer än ett år (normal tidsram och bas för ekonomisk tilldelning/uppföljning för t ex företag, kommuner, landsting och enskilt land).

Jag hittade tyvärr inga svar på de konkreta frågor som ställdes om hur kommunledningen skulle göra i praktiken enligt exemplet.

Observant

Argumenteringen är intressant eftersom den berör det dilemma som är klassiskt för beslutsfattare i ärenden som påverkar ekonomin. Å ena sidan finns de universella ekonomiska lagarna som gäller och verkar oavsett om det gäller privat, kommunal, landstings- eller statlig ekonomi och oavsett om man lever i ett land med marknadsekonomi eller kommunistisk planekonomi. Följs dessa inte får man automatiskt problem senare. Å andra sidan finns det ibland lite mer långsiktiga effekter av satsningar som slår igenom positivt på sikt, d v s mer än ett år (normal tidsram och bas för ekonomisk tilldelning/uppföljning för t ex företag, kommuner, landsting och enskilt land).

Jag hittade tyvärr inga svar på de konkreta frågor som ställdes om hur kommunledningen skulle göra i praktiken enligt exemplet.

Observant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.