26 nov 2015 06:00

26 nov 2015 06:00

Skolorna måste få de resurser som krävs

Debatt:

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Vi kan vara stolta över Sverige. I en mycket svår tid genomför vårt land just nu den största humanitära insatsen sedan andra världskrigets slut. I våra skolor, på myndigheter, i föreningar och församlingar arbetar människor hårt, varje dag, för att välkomna barn och vuxna som flytt oljefatsbomber och IS terror. Det är imponerande.

Vi har lärt oss av hur vi lyckats förr. Sverige blev en fristad för många som lämnade sina hem i diktaturens Chile eller krigets Balkan. Idag är de som kom då med och bygger vårt land. De som nu flyr av desperation ser en framtid i vårt land.

För barnen handlar mycket av framtiden i Sverige om trygghet och att få en bra utbildning. De som kommer vill vara med och bidra, med en bra skola ges den möjligheten.

Staten måste nu göra sitt för att lärare och rektorer ska kunna klara sitt uppdrag. Genomtänkta system krävs så att skolor med bäst förutsättningar i varje kommun får möta de nyanlända. Reglerna kommer att ändras för att göra det enklare att ta hjälp av friskolor i arbetet. Genom Skolverket görs insatser både för att ge stöd till lärare och rektorer i kompetensutveckling, och mer direkt till de skolor som gör det allra största jobbet.

Elever ska mötas på den kunskapsnivå som var och en befinner sig på. Kartläggningen av nyanländas kunskaper behöver fungera och kommunerna ska få bättre ersättning och möjligheter att samverka med varandra.

Skolor måste få de resurser som krävs. Från nästa år höjer vi schablonen för att möta nyanlända. I år för vi över nästan 10 miljarder till de kommuner som tar det största ansvaret. För Skövde kommun är det 30,4 miljoner. Det är viktigt att kommunerna säkerställer att resurser som behövs når fram till skolan.

Över 50 000 lärare har flytt Syrien. Redan före sommaren fanns 1 400 lärare i etableringsuppdraget. Deras kompetens kan tas tillvara som studiehandledare, lärare i modersmål eller ämneslärare. Reglerna för fjärrundervisning ska förbättras och kraften hos pensionerade lärare och lärarstudenter kommer behövas.

Lärarna som nu möter varje enskild elev är del av något mycket större. Människor över hela Sverige samlas nu för att möta medmänniskor på flykt. Familjer som öppnar sina hem, läxhjälpare på asylboenden, volontärer som läser svenska med föräldrarna. Rasistiska dåd kan inte skrämma Sverige från handling, för vi vet att det är humanismen som gör att vi kan vara stolta över vårt land.

Gustav Fridolin

utbildningsminister (MP)

Johan Örnemar

ledamot, barn- och utbildningsnämnden Skövde (MP)

Vi kan vara stolta över Sverige. I en mycket svår tid genomför vårt land just nu den största humanitära insatsen sedan andra världskrigets slut. I våra skolor, på myndigheter, i föreningar och församlingar arbetar människor hårt, varje dag, för att välkomna barn och vuxna som flytt oljefatsbomber och IS terror. Det är imponerande.

Vi har lärt oss av hur vi lyckats förr. Sverige blev en fristad för många som lämnade sina hem i diktaturens Chile eller krigets Balkan. Idag är de som kom då med och bygger vårt land. De som nu flyr av desperation ser en framtid i vårt land.

För barnen handlar mycket av framtiden i Sverige om trygghet och att få en bra utbildning. De som kommer vill vara med och bidra, med en bra skola ges den möjligheten.

Staten måste nu göra sitt för att lärare och rektorer ska kunna klara sitt uppdrag. Genomtänkta system krävs så att skolor med bäst förutsättningar i varje kommun får möta de nyanlända. Reglerna kommer att ändras för att göra det enklare att ta hjälp av friskolor i arbetet. Genom Skolverket görs insatser både för att ge stöd till lärare och rektorer i kompetensutveckling, och mer direkt till de skolor som gör det allra största jobbet.

Elever ska mötas på den kunskapsnivå som var och en befinner sig på. Kartläggningen av nyanländas kunskaper behöver fungera och kommunerna ska få bättre ersättning och möjligheter att samverka med varandra.

Skolor måste få de resurser som krävs. Från nästa år höjer vi schablonen för att möta nyanlända. I år för vi över nästan 10 miljarder till de kommuner som tar det största ansvaret. För Skövde kommun är det 30,4 miljoner. Det är viktigt att kommunerna säkerställer att resurser som behövs når fram till skolan.

Över 50 000 lärare har flytt Syrien. Redan före sommaren fanns 1 400 lärare i etableringsuppdraget. Deras kompetens kan tas tillvara som studiehandledare, lärare i modersmål eller ämneslärare. Reglerna för fjärrundervisning ska förbättras och kraften hos pensionerade lärare och lärarstudenter kommer behövas.

Lärarna som nu möter varje enskild elev är del av något mycket större. Människor över hela Sverige samlas nu för att möta medmänniskor på flykt. Familjer som öppnar sina hem, läxhjälpare på asylboenden, volontärer som läser svenska med föräldrarna. Rasistiska dåd kan inte skrämma Sverige från handling, för vi vet att det är humanismen som gör att vi kan vara stolta över vårt land.

Gustav Fridolin

utbildningsminister (MP)

Johan Örnemar

ledamot, barn- och utbildningsnämnden Skövde (MP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.