27 nov 2015 17:34

27 nov 2015 17:34

Låt kolet ligga – gör planeten en tjänst!

MILJÖN

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Denna text är riktad till alla er som bryr er om kommande generationers liv här på jorden och vill påverka det till det bättre. Det svenska statliga företaget Vattenfall äger kolverksamhet och kolfyndigheter i Tyskland som de överväger att sälja. De vill sälja verksamheten och tjäna pengar samt bli av med kolet. De som köper kommer dock att elda upp kolet och det blir då hemska konsekvenser för miljön på planeten. Jag tycker inte att Vattenfall ska sälja utan att de ska göra miljön en stor tjänst genom att låta kolet vara kvar i marken.

Vattenfall har två mål: att gå med vinst och ha ”grön” förnyelsebar energi. Säljer de får de in mer pengar som kan användas till att utöka den förnyelsebara energin. Det leder till att de kan få bättre rykte i framtiden, att de då inte är så ”miljöfarliga” och det blir fler kunder. Fler kunder leder till mer pengar och de går med vinst.

Om de å andra sidan behåller kolet gynnar det miljön. Eftersom att i marken i Östtyskland finns det väldigt mycket kol, om det skulle eldas upp hade det släppt ut lika mycket koldioxid som Sverige hade släppt ut på 24 år! Det hade varit förödande för jorden, växthuseffekten hade ökat mycket. Tundran kan smälta och biomassan under kommer då släppa ut en massa metangas som bara gör atmosfären tjockare. När solens strålar når atmosfären stannar de där eftersom ozonlagret blivit tjockare. Detta leder till att det blir ännu varmare på jorden. Isen smälter också och vattennivån höjs. Vissa länder riskerar därmed att hamna under vatten och invånarna måste då fly. Många flyktingar leder till konflikter och det leder till krig.

Behåller Vattenfall kolet kommer de verkligen ligga i framkant med miljötänket och att producera förnyelsebar energi och flera kommer att bli intresserade av att investera inom dessa områden. Om fler köper förnyelsebar energi blir användningen större av det och det leder sedan till att vi släpper ut mindre koldioxid. Flera stora länder som USA och Ryssland kanske börjar ta efter detta och minska sina utsläpp av koldioxid. Detta ger oss bättre chanser att klara av 2-gradersmålet. Sveriges trovärdighet på klimatmötet i Paris kommer därmed att öka.

Till sist vill jag uppmana alla er som vill påverka att gå in på samstaide.se och fylla i fullständigt namn, telefonnummer och mejladress. Om du gör det så kräver du automatiskt att regeringen ska ta itu med detta och göra något åt det. Greenpeace får också veta att fler håller med och vill påverka. Tänk på att du kan göra skillnad!

Bittra Birgitta

Denna text är riktad till alla er som bryr er om kommande generationers liv här på jorden och vill påverka det till det bättre. Det svenska statliga företaget Vattenfall äger kolverksamhet och kolfyndigheter i Tyskland som de överväger att sälja. De vill sälja verksamheten och tjäna pengar samt bli av med kolet. De som köper kommer dock att elda upp kolet och det blir då hemska konsekvenser för miljön på planeten. Jag tycker inte att Vattenfall ska sälja utan att de ska göra miljön en stor tjänst genom att låta kolet vara kvar i marken.

Vattenfall har två mål: att gå med vinst och ha ”grön” förnyelsebar energi. Säljer de får de in mer pengar som kan användas till att utöka den förnyelsebara energin. Det leder till att de kan få bättre rykte i framtiden, att de då inte är så ”miljöfarliga” och det blir fler kunder. Fler kunder leder till mer pengar och de går med vinst.

Om de å andra sidan behåller kolet gynnar det miljön. Eftersom att i marken i Östtyskland finns det väldigt mycket kol, om det skulle eldas upp hade det släppt ut lika mycket koldioxid som Sverige hade släppt ut på 24 år! Det hade varit förödande för jorden, växthuseffekten hade ökat mycket. Tundran kan smälta och biomassan under kommer då släppa ut en massa metangas som bara gör atmosfären tjockare. När solens strålar når atmosfären stannar de där eftersom ozonlagret blivit tjockare. Detta leder till att det blir ännu varmare på jorden. Isen smälter också och vattennivån höjs. Vissa länder riskerar därmed att hamna under vatten och invånarna måste då fly. Många flyktingar leder till konflikter och det leder till krig.

Behåller Vattenfall kolet kommer de verkligen ligga i framkant med miljötänket och att producera förnyelsebar energi och flera kommer att bli intresserade av att investera inom dessa områden. Om fler köper förnyelsebar energi blir användningen större av det och det leder sedan till att vi släpper ut mindre koldioxid. Flera stora länder som USA och Ryssland kanske börjar ta efter detta och minska sina utsläpp av koldioxid. Detta ger oss bättre chanser att klara av 2-gradersmålet. Sveriges trovärdighet på klimatmötet i Paris kommer därmed att öka.

Till sist vill jag uppmana alla er som vill påverka att gå in på samstaide.se och fylla i fullständigt namn, telefonnummer och mejladress. Om du gör det så kräver du automatiskt att regeringen ska ta itu med detta och göra något åt det. Greenpeace får också veta att fler håller med och vill påverka. Tänk på att du kan göra skillnad!

Bittra Birgitta

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.