02 feb 2016 06:00

02 feb 2016 06:00

Blunda inte för riskerna

MEDICINER

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

I SLA fanns den 28/1 uppgifter om att det är tryggt för gravida att ta antidepressiva mediciner. Under 1980- och 1990-talen framkom ett flertal uppgifter om negativa effekter av medlen bland annat från amerikanska motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket – FDA. I rättvisans namn och för balansens skull bör vi ha den bakgrunden klar; medlen är inte riskfria, de kan framkalla t.ex. självmordstankar och våldsbenägenhet.

Det finns tydliga krafter i samhället som tydligt verkar för att all sådan information skall man blunda för och helst dölja. Vem blir hjälpt av om så sker? Knappast den enskilde medborgaren och vårdtagaren.

Observant

I SLA fanns den 28/1 uppgifter om att det är tryggt för gravida att ta antidepressiva mediciner. Under 1980- och 1990-talen framkom ett flertal uppgifter om negativa effekter av medlen bland annat från amerikanska motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket – FDA. I rättvisans namn och för balansens skull bör vi ha den bakgrunden klar; medlen är inte riskfria, de kan framkalla t.ex. självmordstankar och våldsbenägenhet.

Det finns tydliga krafter i samhället som tydligt verkar för att all sådan information skall man blunda för och helst dölja. Vem blir hjälpt av om så sker? Knappast den enskilde medborgaren och vårdtagaren.

Observant