01 jul 2016 06:00

01 jul 2016 06:00

Äntligen avgiftsfri mammografi

SJUKVÅRD

Varje år diagnostiseras cirka 8 000 fall av bröstcancer. Mammografi sänker enligt Socialstyrelsen dödligheten i bröstcancer med 16–25 procent.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Syftet med avgiftsfriheten är att öka deltagandet i mammografiundersökningar.

Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor i åldersgruppen 40 till 74 år kallas till regelbunden screening med mammografi.

S-kvinnor har drivit detta krav på kongresser, i debatter och genom motioner i riksdagen och vi kan nu konstatera att politik gör skillnad.

Detta är en milstolpe som vi har kämpat för länge.

Allt för ofta har den hälso- och sjukvård som riktar sig specifikt mot kvinnor varit lägre prioriterad än den som riktar sig mot män. Det är inte acceptabelt. Därför genomför regeringen en stor satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård på totalt mer än tre miljarder kronor fram till 2019. Det innebär bland annat att mammografi blir avgiftsfritt i hela landet från den 1 juli i år.

För oss är den 1 juli ett enormt framsteg – mammografi räddar liv!

Monica Green

ordförande S-kvinnor i Skövde

riksdagsledamot i Finansutskottet

Syftet med avgiftsfriheten är att öka deltagandet i mammografiundersökningar.

Socialstyrelsen rekommenderar att kvinnor i åldersgruppen 40 till 74 år kallas till regelbunden screening med mammografi.

S-kvinnor har drivit detta krav på kongresser, i debatter och genom motioner i riksdagen och vi kan nu konstatera att politik gör skillnad.

Detta är en milstolpe som vi har kämpat för länge.

Allt för ofta har den hälso- och sjukvård som riktar sig specifikt mot kvinnor varit lägre prioriterad än den som riktar sig mot män. Det är inte acceptabelt. Därför genomför regeringen en stor satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård på totalt mer än tre miljarder kronor fram till 2019. Det innebär bland annat att mammografi blir avgiftsfritt i hela landet från den 1 juli i år.

För oss är den 1 juli ett enormt framsteg – mammografi räddar liv!

Monica Green

ordförande S-kvinnor i Skövde

riksdagsledamot i Finansutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.