03 aug 2016 06:00

03 aug 2016 06:00

Blinka i trafiken kan rädda liv

Nyligen publicerade tidningen ett insändarinlägg om underlåtelser att blinka i trafiken.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Jag håller med. Att blinka före man svänger i trafiken står föreskrivet i trafikförordningen. Det underlättar också för medtrafikanter, det ökar trivseln och säkerheten. Jag vistas i trafiken dagligen och minst någon gång per vecka inträffar någon incident med anledning av att någon trafikant underlåter att blinka.

Observant

Jag håller med. Att blinka före man svänger i trafiken står föreskrivet i trafikförordningen. Det underlättar också för medtrafikanter, det ökar trivseln och säkerheten. Jag vistas i trafiken dagligen och minst någon gång per vecka inträffar någon incident med anledning av att någon trafikant underlåter att blinka.

Observant