23 sep 2016 06:00

23 sep 2016 06:00

Vi vill satsa på vårdpersonalen

Debatt:

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Så har då ännu en sommar passerat. Solsken och ledighet, men också överbelagda vårdavdelningar och stressad personal som gör allt de kan för att patienterna ska få den vård de behöver. Denna sommar, liksom tidigare somrar, har vi kunnat ta del av rapporter om det ansträngda läget på sjukhusen i Västra Götaland. Personalen på förlossningsavdelningen vid NÄL utbrast i tidningen TTELA 15 september; ”Hur ska vi orka en sommar till?” 4 september såg vi hur vårdpersonal tog till orda och ordnade stora demonstrationer på många orter med temat ”En annan vård är möjlig – slut på rean”.

Vi ställer allt högre krav på vad hälso- och sjukvården ska prestera, utan att mottagningar och avdelningar får ekonomiska möjligheter att fullt ut klara bemanning och löner. Vårdens kvinnor, för det är kvinnodominerade yrken, springer allt fortare på jobbet, tills de inte orkar längre och väljer en annan arbetsgivare eller blir sjuka.

Vänsterpartiet har genom en interpellation i regionfullmäktige debatterat sommaren i vården med hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Jonas Andersson (L). Annette Ternstedt (V) frågade vad den blågröna ledningen ska göra för att inte få en likadan sommarsituation nästa år. De svar hon fick är inte tillräckliga. En omställning för att ge fler patienter vård inom primärvården är vällovlig men otillräcklig, när resurserna till vården inte räcker till.

Vänsterpartiet har i budgeten för 2017 konkreta personalsatsningar inom vården. Vi vill korta arbetstiden för dem som jobbar helt eller delvis på natten, för att sänka sjukfrånvaron och för att kunna rekrytera och behålla personal. Vi vill höja ingångslönerna i de kvinnodominerade vårdyrken som kräver akademisk utbildning med ungefär 2 000 kronor. Det är egentligen inte brist på sjuksköterskor, det är brist på arbetsgivare som erbjuder rimliga villkor. I debatten sa Jonas Andersson (L) att han hoppas på att andra arbetsgivare genom upphandlad vård ska ge de goda villkoren. Vi i Vänsterpartiet tycker istället att det är självklart att Västra Götalandsregionen ska ta ansvar för att vara en bra arbetsgivare för våra 52 000 anställda, de flesta med vårdjobb. Nästa sommar skulle vi kunna ha en bättre situation i vården, med bättre villkor för dem som ska göra jobbet.

Ove Nordström (V)

Götene

Egon Frid (V)

Vara

Inger Lilja (V)

Falköping

Så har då ännu en sommar passerat. Solsken och ledighet, men också överbelagda vårdavdelningar och stressad personal som gör allt de kan för att patienterna ska få den vård de behöver. Denna sommar, liksom tidigare somrar, har vi kunnat ta del av rapporter om det ansträngda läget på sjukhusen i Västra Götaland. Personalen på förlossningsavdelningen vid NÄL utbrast i tidningen TTELA 15 september; ”Hur ska vi orka en sommar till?” 4 september såg vi hur vårdpersonal tog till orda och ordnade stora demonstrationer på många orter med temat ”En annan vård är möjlig – slut på rean”.

Vi ställer allt högre krav på vad hälso- och sjukvården ska prestera, utan att mottagningar och avdelningar får ekonomiska möjligheter att fullt ut klara bemanning och löner. Vårdens kvinnor, för det är kvinnodominerade yrken, springer allt fortare på jobbet, tills de inte orkar längre och väljer en annan arbetsgivare eller blir sjuka.

Vänsterpartiet har genom en interpellation i regionfullmäktige debatterat sommaren i vården med hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Jonas Andersson (L). Annette Ternstedt (V) frågade vad den blågröna ledningen ska göra för att inte få en likadan sommarsituation nästa år. De svar hon fick är inte tillräckliga. En omställning för att ge fler patienter vård inom primärvården är vällovlig men otillräcklig, när resurserna till vården inte räcker till.

Vänsterpartiet har i budgeten för 2017 konkreta personalsatsningar inom vården. Vi vill korta arbetstiden för dem som jobbar helt eller delvis på natten, för att sänka sjukfrånvaron och för att kunna rekrytera och behålla personal. Vi vill höja ingångslönerna i de kvinnodominerade vårdyrken som kräver akademisk utbildning med ungefär 2 000 kronor. Det är egentligen inte brist på sjuksköterskor, det är brist på arbetsgivare som erbjuder rimliga villkor. I debatten sa Jonas Andersson (L) att han hoppas på att andra arbetsgivare genom upphandlad vård ska ge de goda villkoren. Vi i Vänsterpartiet tycker istället att det är självklart att Västra Götalandsregionen ska ta ansvar för att vara en bra arbetsgivare för våra 52 000 anställda, de flesta med vårdjobb. Nästa sommar skulle vi kunna ha en bättre situation i vården, med bättre villkor för dem som ska göra jobbet.

Ove Nordström (V)

Götene

Egon Frid (V)

Vara

Inger Lilja (V)

Falköping

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.