21 nov 2013 06:00

23 jan 2015 15:34

När det handlar om framtiden

Linus Hellman.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Det går inte att nostalgiskt längta tillbaka till tider som sedan länge är borta. Det går inte heller att slå sig för bröstet och vara nöjd över det som har varit.Med detta sagt. Man vinner inga val på det man redan har åstadkommit.

Det kanske bästa exemplet på det och som ofta lyfts fram är parlamentsvalet i Storbritannien efter det andra världskriget. Den konservativa premiärministern Winston Churchill hade varit med och vunnit kriget men han förlorade ändå regeringsmakten till Labour och Clement Attlee.

Väljarna vill veta vad partierna vill åstadkomma i framtiden och intresserar sig inte så mycket för vad som har hänt och vad som redan är gjort. Istället handlar det om att partier har en verklighetsbild som väljarna känner igen sig i, en vision om vad man vill och en realistisk syn på hur man ska nå till ett visst mål.

Statsvetare gör gällande att otack är regeringars lön. Regeringar och partier förlorar oftast i opinionsstöd på att regera. Det finns forskning som visar att sedan efterkrigstiden tappar regeringar oavsett land och politiskt system i väljarstöd på att regera. Valgurun Sören Holmberg valde att använda det numera bevingade ordet rökt om regeringen Reinfeldt och det har han blivit påmind om.

Det slentrianmässiga uttrycket om att val avgörs på valdagen fick 2010 en verklig innebörd. Att idag spekulera kring ett valresultat om mindre än ett år ter sig visserligen som lockande men det säger inte mycket om slutresultatet. Svenska väljare är rörligare och mer osäkra än någonsin.

SCB:s stora opinionsundersökning gav oppositionen (S-MP-V) 50,2 procent och regeringen (M-FP-C-KD) 44,2 procent så sent som i maj valåret 2010 . Bara tre månader sedan var verkligheten en annorlunda. Alliansen ökade sin väljarbas och återvaldes med 49,3 mot den rödgröna oppositionens 43,6 men Sverigedemokraterna intåg i riksdagen gjorde att regeringen ändå förlorade sin majoritet.

Det går inte att ta något för givet och därför känns alla spelteoretiska och rent hypotetiska resonemang om ett valresultat om tio månader som tämligen ointressant och tröttsamt att lyssna på.

Det är fortfarande långt till 14 september 2014 och det finns mycket annat att fästa vikten på än antaganden och spekulationer. Framtidsutmaningarna är fortsatt många och väljarna förtjänar att veta vilka idéer eller visioner partierna har om i vilken riktning Sverige ska gå och vad Sverige ska vara om tio år.

Det är enormt farligt för en regering att ge intryck av att de flesta frågor är lösta och att det bara är att fortsätta som hittills. Folk tenderar att förr eller senare bli trött på en sittande regering och de tycker ibland att det är bra med skiften i politiken, demokratin mår väl av förnyelse även i maktens korridorer. Däri ligger alla regeringars dilemma, de måste hela tiden göra sig relevanta och ha svar på framtidsfrågorna.

Att regera är att förändra, ty det går inte bara att stå still och nöjt peka på det som varit och åstadkommits. Den stora striden står om framtiden. Det lär oss historien och det fick Winston Churchill bittert erfara.

HISSA – Dubai. Ett högklassigt resemål i höstmörkret.

DISSA – Det eftersatta järnvägsnätet som fortsatt ställer till problem.

Det går inte att nostalgiskt längta tillbaka till tider som sedan länge är borta. Det går inte heller att slå sig för bröstet och vara nöjd över det som har varit.Med detta sagt. Man vinner inga val på det man redan har åstadkommit.

Det kanske bästa exemplet på det och som ofta lyfts fram är parlamentsvalet i Storbritannien efter det andra världskriget. Den konservativa premiärministern Winston Churchill hade varit med och vunnit kriget men han förlorade ändå regeringsmakten till Labour och Clement Attlee.

Väljarna vill veta vad partierna vill åstadkomma i framtiden och intresserar sig inte så mycket för vad som har hänt och vad som redan är gjort. Istället handlar det om att partier har en verklighetsbild som väljarna känner igen sig i, en vision om vad man vill och en realistisk syn på hur man ska nå till ett visst mål.

Statsvetare gör gällande att otack är regeringars lön. Regeringar och partier förlorar oftast i opinionsstöd på att regera. Det finns forskning som visar att sedan efterkrigstiden tappar regeringar oavsett land och politiskt system i väljarstöd på att regera. Valgurun Sören Holmberg valde att använda det numera bevingade ordet rökt om regeringen Reinfeldt och det har han blivit påmind om.

Det slentrianmässiga uttrycket om att val avgörs på valdagen fick 2010 en verklig innebörd. Att idag spekulera kring ett valresultat om mindre än ett år ter sig visserligen som lockande men det säger inte mycket om slutresultatet. Svenska väljare är rörligare och mer osäkra än någonsin.

SCB:s stora opinionsundersökning gav oppositionen (S-MP-V) 50,2 procent och regeringen (M-FP-C-KD) 44,2 procent så sent som i maj valåret 2010 . Bara tre månader sedan var verkligheten en annorlunda. Alliansen ökade sin väljarbas och återvaldes med 49,3 mot den rödgröna oppositionens 43,6 men Sverigedemokraterna intåg i riksdagen gjorde att regeringen ändå förlorade sin majoritet.

Det går inte att ta något för givet och därför känns alla spelteoretiska och rent hypotetiska resonemang om ett valresultat om tio månader som tämligen ointressant och tröttsamt att lyssna på.

Det är fortfarande långt till 14 september 2014 och det finns mycket annat att fästa vikten på än antaganden och spekulationer. Framtidsutmaningarna är fortsatt många och väljarna förtjänar att veta vilka idéer eller visioner partierna har om i vilken riktning Sverige ska gå och vad Sverige ska vara om tio år.

Det är enormt farligt för en regering att ge intryck av att de flesta frågor är lösta och att det bara är att fortsätta som hittills. Folk tenderar att förr eller senare bli trött på en sittande regering och de tycker ibland att det är bra med skiften i politiken, demokratin mår väl av förnyelse även i maktens korridorer. Däri ligger alla regeringars dilemma, de måste hela tiden göra sig relevanta och ha svar på framtidsfrågorna.

Att regera är att förändra, ty det går inte bara att stå still och nöjt peka på det som varit och åstadkommits. Den stora striden står om framtiden. Det lär oss historien och det fick Winston Churchill bittert erfara.

HISSA – Dubai. Ett högklassigt resemål i höstmörkret.

DISSA – Det eftersatta järnvägsnätet som fortsatt ställer till problem.