05 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:35

När revolutionsropen skallar

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Det är december och julen är i antågande.

Här hemma i Sverige är det lugnt.

Det är det allt som oftast.

I detta vårt lilla och avlånga land brusar vi sällan upp i onödan.

Vi tar sällan till stora ord och når hellre konsensus än söker konfrontation.

Visst, debatten om Thomas Quicks eventuella skuld, trots de frikända domarna, som initierats av ett justitieråd i Högsta Domstolen piskar upp stämningar och väcker debatt. Ordet rättsskandal figurerar och det är tydligen fel. Men om inte åtta resningar och frikända morddomar är en rättsskandal tappar ordet lätt sin valör.

Den stora politiska striden här hemma står annars kring den höjning av brytpunkten för statlig inkomstskatt som oppositionen går samman för att stopp. En icke förty oväsentlig fråga men det är ändå ingenting av det som vi ser i andra länder.

För att börja med Italien och fenomenet Silvio Berlusconi som fick något av ett slut i förra veckan när hans åtalsimmunitet som parlamentariker upphävdes av den italienska senaten. Den tidigare premiärministern uteslöts också ur senaten och husarrest väntar. ”Det är en bitterhetens och sorgens dag för italiensk demokrati”, hette det från Berlusconis sida efter beskedet. Det är en stor släng av maktens arrogans från den som i realiteten inte accepterar demokratin och juridikens principer.

I ett annat land i Europa, Ukraina, är protesterna omfattande mot regeringen och det är våldsamt. Oppositionen kräver ett fullständigt systemskifte och nyval. Lag och ordning tenderar att förbyttas mot statskupp och revolution. Det finns ett stort missnöje bland folket över att landet inte valt att närma sig EU genom ett associationsavtal som kan lägga grunden till ett framtida EU-medlemskap. Samtidigt har Ryssland hotat med sanktioner mot Ukraina. Det har ökat på spänningarna i landet.

Spänningar är det även i Thailand. Poliser och demonstranter drabbar samman i ett land där splittringen mellan olika grupper är stor. Demonstranter kräver regeringens avgång. Bakgrunden är en amnestilag som regeringen infört och som innebär att tidigare politiker som flytt landet anklagade för korruption och maktmissbruk kan återvända utan att riskera att ställas inför rätta. Thailand är ett land med en historia av många militärkupper och många fruktar att militären ånyo ska gripa in i den uppblossade konflikten.

Det här är exempel på hur demokrati inte fungerar och det ord som faller över ens läpp är ju revolution.

Motsatsen till kaos och avgrundsdjupa konflikter illustrerades av de tyska Kristdemokraterna och Socialdemokraterna förra veckan som nådde en uppgörelse kring ett regeringssamarbete. Tyskland får en ny regering, passiviteten inom EU kan brytas och en fredlig framtidstro bortom våld och upplopp är i stället verklighet.

Än finns det således hopp bortom revolutionen som samhällsidé.

Och snart är det jul. Tomten kommer nog i år också.

HISS – Johan Olssons Bragdguld. Det var en värdig vinnare.

DISS – Våld som samhällsidé. Det tillhör den mörka historien.

Det är december och julen är i antågande.

Här hemma i Sverige är det lugnt.

Det är det allt som oftast.

I detta vårt lilla och avlånga land brusar vi sällan upp i onödan.

Vi tar sällan till stora ord och når hellre konsensus än söker konfrontation.

Visst, debatten om Thomas Quicks eventuella skuld, trots de frikända domarna, som initierats av ett justitieråd i Högsta Domstolen piskar upp stämningar och väcker debatt. Ordet rättsskandal figurerar och det är tydligen fel. Men om inte åtta resningar och frikända morddomar är en rättsskandal tappar ordet lätt sin valör.

Den stora politiska striden här hemma står annars kring den höjning av brytpunkten för statlig inkomstskatt som oppositionen går samman för att stopp. En icke förty oväsentlig fråga men det är ändå ingenting av det som vi ser i andra länder.

För att börja med Italien och fenomenet Silvio Berlusconi som fick något av ett slut i förra veckan när hans åtalsimmunitet som parlamentariker upphävdes av den italienska senaten. Den tidigare premiärministern uteslöts också ur senaten och husarrest väntar. ”Det är en bitterhetens och sorgens dag för italiensk demokrati”, hette det från Berlusconis sida efter beskedet. Det är en stor släng av maktens arrogans från den som i realiteten inte accepterar demokratin och juridikens principer.

I ett annat land i Europa, Ukraina, är protesterna omfattande mot regeringen och det är våldsamt. Oppositionen kräver ett fullständigt systemskifte och nyval. Lag och ordning tenderar att förbyttas mot statskupp och revolution. Det finns ett stort missnöje bland folket över att landet inte valt att närma sig EU genom ett associationsavtal som kan lägga grunden till ett framtida EU-medlemskap. Samtidigt har Ryssland hotat med sanktioner mot Ukraina. Det har ökat på spänningarna i landet.

Spänningar är det även i Thailand. Poliser och demonstranter drabbar samman i ett land där splittringen mellan olika grupper är stor. Demonstranter kräver regeringens avgång. Bakgrunden är en amnestilag som regeringen infört och som innebär att tidigare politiker som flytt landet anklagade för korruption och maktmissbruk kan återvända utan att riskera att ställas inför rätta. Thailand är ett land med en historia av många militärkupper och många fruktar att militären ånyo ska gripa in i den uppblossade konflikten.

Det här är exempel på hur demokrati inte fungerar och det ord som faller över ens läpp är ju revolution.

Motsatsen till kaos och avgrundsdjupa konflikter illustrerades av de tyska Kristdemokraterna och Socialdemokraterna förra veckan som nådde en uppgörelse kring ett regeringssamarbete. Tyskland får en ny regering, passiviteten inom EU kan brytas och en fredlig framtidstro bortom våld och upplopp är i stället verklighet.

Än finns det således hopp bortom revolutionen som samhällsidé.

Och snart är det jul. Tomten kommer nog i år också.

HISS – Johan Olssons Bragdguld. Det var en värdig vinnare.

DISS – Våld som samhällsidé. Det tillhör den mörka historien.