12 dec 2013 06:00

23 jan 2015 15:36

När det bästa är det möjligas fiende

Linus Hellman.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Deadline.

Det är journalisters värsta fiende.

Det är den tidsgräns som styr när våra texter måste vara färdigskrivna för att kunna tryckas i tidningen.

Av någon outgrundlig anledning tenderar tiden alltid att gå oerhört fort när man har som minst av den.

Inget kan vara med stimulerande men samtidigt inte heller mer frustrerande på samma gång än att frenetiskt kämpa mot klockan för att bli klar med sina alster. Det heter ibland att människors fiende är verkligheten. I det här fallet stämmer det faktiskt. Det är till syvende och sist den vi har att förehålla oss gentemot oavsett vad vi förväntas leverera.

Eftersom jag hyser en viss förkärlek till retorik och det talande ordets stora konst erinrar jag mig en argumentation som en viss känd person använder sig av. Vår utrikesminister och tidigare statsminister Carl Bildt slänger sig ofta med många briljanta och underfyndiga uttryck som den slipade politiker han är.

Jag har fastnat för ett av dem som passar in på mitt resonemang. Det är ett uttryck som Bildt dessutom själv verkar vara väldigt förtjust i eftersom han de facto använde sig av det flera gånger under en lördagsintervju i Sveriges Radio för ett par år sedan.

Låt inte det bästa bli det möjligas fiende, fastslog han flera gånger. Det är ett universalt svar som kan användas till i stort sett allt.

Man ska inte göra det bästa till det möjligas fiende.

Vi vill alla göra vårt yttersta även om det ibland ter sig som omöjligt.

Vi gör därför inte det som är bäst utan vi gör det som är möjligt.

Vi hade gärna gjort det som är bäst men det är tyvärr inte alltid möjligt.

Kort och gott. Det vi anser är möjligt är inte alltid det bästa men det bäst möjliga.

Låter det komplext? Kanske. Men tänk efter. Det ligger faktiskt en hel del i detta resonemang. Låt aldrig det bästa bli det godas fiende, är ett annat sätt att se på saken men innebörden är densamma.

Det vi inte kan uppnå får inte stå i vägen för det vi faktiskt kan uppnå. Det vi lyckas göra är ibland bra fastän vi skulle kunna ha lyckats bättre om förhållandena och förutsättningarna varit annorlunda.

Det är märkligt med tiden. Ibland tynger den även dem som ser ut att ha mest av den. Inget kan kännas lättare än att vara ung och bära världen på sina axlar men ibland känns tiden som betungande även för en yngling.

Som journalist, särskilt inom sportens värld, kämpar man dagligen mot klockan. Kväll efter kväll skriver vi och försöker leverera det mest intressanta från olika saker.

Tiden är inte sällan ens värsta fiende i dessa lägen. I kampen mot klockan står viljan, självbevarelsedriften och ambitionen att åstadkomma det bästa. Utan den blir man bara luttrad, förlorar sin vitalitet och framstår som resignerad.

När det man anser är möjligt inte är det bästa måste man ju ändå göra det bäst möjliga.

HISSA – Härligt med glögg i dessa juletider.

DISSA – Snöväder som ställer till det för trafiken.

Deadline.

Det är journalisters värsta fiende.

Det är den tidsgräns som styr när våra texter måste vara färdigskrivna för att kunna tryckas i tidningen.

Av någon outgrundlig anledning tenderar tiden alltid att gå oerhört fort när man har som minst av den.

Inget kan vara med stimulerande men samtidigt inte heller mer frustrerande på samma gång än att frenetiskt kämpa mot klockan för att bli klar med sina alster. Det heter ibland att människors fiende är verkligheten. I det här fallet stämmer det faktiskt. Det är till syvende och sist den vi har att förehålla oss gentemot oavsett vad vi förväntas leverera.

Eftersom jag hyser en viss förkärlek till retorik och det talande ordets stora konst erinrar jag mig en argumentation som en viss känd person använder sig av. Vår utrikesminister och tidigare statsminister Carl Bildt slänger sig ofta med många briljanta och underfyndiga uttryck som den slipade politiker han är.

Jag har fastnat för ett av dem som passar in på mitt resonemang. Det är ett uttryck som Bildt dessutom själv verkar vara väldigt förtjust i eftersom han de facto använde sig av det flera gånger under en lördagsintervju i Sveriges Radio för ett par år sedan.

Låt inte det bästa bli det möjligas fiende, fastslog han flera gånger. Det är ett universalt svar som kan användas till i stort sett allt.

Man ska inte göra det bästa till det möjligas fiende.

Vi vill alla göra vårt yttersta även om det ibland ter sig som omöjligt.

Vi gör därför inte det som är bäst utan vi gör det som är möjligt.

Vi hade gärna gjort det som är bäst men det är tyvärr inte alltid möjligt.

Kort och gott. Det vi anser är möjligt är inte alltid det bästa men det bäst möjliga.

Låter det komplext? Kanske. Men tänk efter. Det ligger faktiskt en hel del i detta resonemang. Låt aldrig det bästa bli det godas fiende, är ett annat sätt att se på saken men innebörden är densamma.

Det vi inte kan uppnå får inte stå i vägen för det vi faktiskt kan uppnå. Det vi lyckas göra är ibland bra fastän vi skulle kunna ha lyckats bättre om förhållandena och förutsättningarna varit annorlunda.

Det är märkligt med tiden. Ibland tynger den även dem som ser ut att ha mest av den. Inget kan kännas lättare än att vara ung och bära världen på sina axlar men ibland känns tiden som betungande även för en yngling.

Som journalist, särskilt inom sportens värld, kämpar man dagligen mot klockan. Kväll efter kväll skriver vi och försöker leverera det mest intressanta från olika saker.

Tiden är inte sällan ens värsta fiende i dessa lägen. I kampen mot klockan står viljan, självbevarelsedriften och ambitionen att åstadkomma det bästa. Utan den blir man bara luttrad, förlorar sin vitalitet och framstår som resignerad.

När det man anser är möjligt inte är det bästa måste man ju ändå göra det bäst möjliga.

HISSA – Härligt med glögg i dessa juletider.

DISSA – Snöväder som ställer till det för trafiken.