13 dec 2013 04:00

23 jan 2015 15:36

När jag fick skulden för Sven

Flemming Mouritsen
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

I förra veckans hiss lyckades jag hissa snön, om den nu lyste upp och inte behövde flyttas. Det skulle jag inte ha gjort, för samma dag slog stormen Sven till med full kraft och lämnade efter sig en förfärlig massa snö som behövde flyttas.

En del vänner antydde att det till viss del var mitt fel då jag skrivit som jag gjort, men jag tror att det är att överdriva min betydelse en smula.

Däremot ska man helst skall hålla klaffen, för om man öppnar truten och säger något käckt så kan man ge sig den på att det slår tillbaka rakt i ansiktet på en.

Hemma fick fästmön och jag flytta en skrälldus snö från garageinfarten och gången fram till ytterdörren och inte blev det lättare av att kommunen använder vår bakre gräsmatta som snöupplag för den snö som de tar bort från gångstigen som går förbi vårt garage. Vi är i och för sig tacksamma för att de plogar där för annars skulle vi aldrig få upp bilen till vägen, men jättedrivan med snö ligger just på den plats dit vi vill förpassa vår egen snö och det ställer till lite bekymmer för oss.

– Har ni inte större bekymmer än så? frågar sig då den klarsynte och visst måste jag väl hålla med om att i jämförelse med allt det elände som drabbar människor såväl här i Sverige som på andra platser på jorden så är vår snödriva ett bekymmer av mycket litet mått. Men det är vårt bekymmer. Och därför tillåter jag mig att gnöla en smula och funderar dessutom på om jag kan sända en faktura på snölagringshyra till Skövde kommun? Om inte annat för att se hur reaktionen skulle bli.

Men jag låter nog bli. Betänker man vilka möjligheter kommunerna har att fakturera enskilda medborgare för allt mellan himmel och jord så kanske man skall hålla en lite låg profil.

Dessutom så har snösvängen numera vikbara blad och jag har sett att maskinförarna viker bladet till ett v när de passerar garageinfarten och lämnar på så sätt ingen stor snövall efter sig som man gjorde förr. Det är för oss icke skottsäkra en välsignelse av stor dignitet.

Så jag sätter mig lugn i båten. Jag muttrar lite surt för mig själv när jag hystar snön upp på jättehögen även i fortsättningen men gläder mig över att det vi kallar storm här hemma fortfarande håller sig runt en tjugo till tjugofem sekundmeter. Vind som blåser i hundra meter per sekund, som det gjorde på Filippinerna, är vi tacksamma över att slippa. Då hade i och för sig jättesnöhögen blåst bort, men det hade förmodligen huset också.

Hiss: Att vår del av världen hittills är besparad från större katastrofer.

Diss: Bortskämda krönikörer som gnäller över bagatellartade småsaker.

I förra veckans hiss lyckades jag hissa snön, om den nu lyste upp och inte behövde flyttas. Det skulle jag inte ha gjort, för samma dag slog stormen Sven till med full kraft och lämnade efter sig en förfärlig massa snö som behövde flyttas.

En del vänner antydde att det till viss del var mitt fel då jag skrivit som jag gjort, men jag tror att det är att överdriva min betydelse en smula.

Däremot ska man helst skall hålla klaffen, för om man öppnar truten och säger något käckt så kan man ge sig den på att det slår tillbaka rakt i ansiktet på en.

Hemma fick fästmön och jag flytta en skrälldus snö från garageinfarten och gången fram till ytterdörren och inte blev det lättare av att kommunen använder vår bakre gräsmatta som snöupplag för den snö som de tar bort från gångstigen som går förbi vårt garage. Vi är i och för sig tacksamma för att de plogar där för annars skulle vi aldrig få upp bilen till vägen, men jättedrivan med snö ligger just på den plats dit vi vill förpassa vår egen snö och det ställer till lite bekymmer för oss.

– Har ni inte större bekymmer än så? frågar sig då den klarsynte och visst måste jag väl hålla med om att i jämförelse med allt det elände som drabbar människor såväl här i Sverige som på andra platser på jorden så är vår snödriva ett bekymmer av mycket litet mått. Men det är vårt bekymmer. Och därför tillåter jag mig att gnöla en smula och funderar dessutom på om jag kan sända en faktura på snölagringshyra till Skövde kommun? Om inte annat för att se hur reaktionen skulle bli.

Men jag låter nog bli. Betänker man vilka möjligheter kommunerna har att fakturera enskilda medborgare för allt mellan himmel och jord så kanske man skall hålla en lite låg profil.

Dessutom så har snösvängen numera vikbara blad och jag har sett att maskinförarna viker bladet till ett v när de passerar garageinfarten och lämnar på så sätt ingen stor snövall efter sig som man gjorde förr. Det är för oss icke skottsäkra en välsignelse av stor dignitet.

Så jag sätter mig lugn i båten. Jag muttrar lite surt för mig själv när jag hystar snön upp på jättehögen även i fortsättningen men gläder mig över att det vi kallar storm här hemma fortfarande håller sig runt en tjugo till tjugofem sekundmeter. Vind som blåser i hundra meter per sekund, som det gjorde på Filippinerna, är vi tacksamma över att slippa. Då hade i och för sig jättesnöhögen blåst bort, men det hade förmodligen huset också.

Hiss: Att vår del av världen hittills är besparad från större katastrofer.

Diss: Bortskämda krönikörer som gnäller över bagatellartade småsaker.