19 dec 2013 04:00

23 jan 2015 15:36

I valet och kvalet om framtiden

Linus Hellman
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

”Från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet har en järnridå sänkt tvärs över kontinenten. Bakom den linjen ligger alla huvudstäderna i de gamla staterna i Central- och Östeuropa ... alla dessa berömda städer och folk kring dem ligger i vad jag måste kalla Sovjetsfären och alla är, i någon form, inte bara under sovjetiskt inflytande utan, i många fall, under ökande kontroll från Moskva”.

Winston Churchill visste vad han talade om när han i ett känt tal i Fulton, i den amerikanska delstaten Missouri i mars 1946, levererade en träffande beskrivning om uppdelningen av ett Europa i öst och väst. I nästan ett halvt sekel skulle denna ordning råda till Berlinmuren slutligen rasade samman, kommunismen föll och Europa kunde enas.

Det kalla kriget är över men det är i realiteten inte förbi, ty i dagens värld bevittnar vi fortsatt stora motsättningar. När Sovjetimperiet kollapsade talades det om att historien hade nått sitt slut. Liberalismen och marknadsekonomin hade vunnit samhällsstriden och globaliseringen slog igenom.

Det fanns en föreställning om att världen var redo för demokrati men i realiteten var det en väldigt liten del av världen som var redo. Idag är visserligen demokratierna fler än någonsin tidigare men det finns alltför många förtryckande regimer för att tala om demokratins triumf.

Ryssland är förvisso inte längre Sovjetunionen. Kommunismen som ledde till otaligt lidande är borta. Men president Vladimir Putin har ersatt kommunismen med en stark nationalism. Det är en ideologi som inte är att leka med och i synnerhet inte en rysk sådan som underbyggs av en repressiv statsmakt.

Ryssland har heller inte gett upp sina maktambitioner och glömt sin gamla storhetstid. Putin vill behålla kontrollen och inflytandet över forna Sovjetrepubliker och drömmer om ett ryskt imperium. I dessa dagar är Ukraina det tydligaste exemplet på detta.

Ukraina står inför ett vägval och är därmed en åtråvärd allierad för båda sidor i spelet mellan öst och väst. Ska Ukraina gå västerut via EU eller österut med Ryssland? Mer konkret står det mellan ett samarbetsavtal med EU eller en rysk tullunion?

Den ukrainska presidenten Viktor Janukovytji vacklar mellan Moskva och Bryssel medan stora grupper av demonstranter protesterar. Oppositionen kräver ett fullständigt systemskifte och nyval. Samtidigt utövar Ryssland utpressning med hot om sanktioner mot Ukraina som befinner sig ett ekonomiskt bekymmersamt läge. Det har ökat spänningarna i landet.

Varje land har rätt att självt forma sin framtid. Förr var det hot om våld och stridsvagnar som var de ryska medlen mot sina satellitstater medan det i dag snarare handlar om gas och ekonomiska hot om bojkott.

Ukraina står i valet och kvalet mellan öst och väst. Hur detta slutar vet ingen men järnridån tycks likväl bestå om än bara i tanken. Motsättningarna lever vidare.

HISS: Att vi alla får en riktigt god jul och kan ladda för ett ännu bättre 2014.

DISS: Stress och hysteri är två epitet som inte hör hemma kring julen.

”Från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet har en järnridå sänkt tvärs över kontinenten. Bakom den linjen ligger alla huvudstäderna i de gamla staterna i Central- och Östeuropa ... alla dessa berömda städer och folk kring dem ligger i vad jag måste kalla Sovjetsfären och alla är, i någon form, inte bara under sovjetiskt inflytande utan, i många fall, under ökande kontroll från Moskva”.

Winston Churchill visste vad han talade om när han i ett känt tal i Fulton, i den amerikanska delstaten Missouri i mars 1946, levererade en träffande beskrivning om uppdelningen av ett Europa i öst och väst. I nästan ett halvt sekel skulle denna ordning råda till Berlinmuren slutligen rasade samman, kommunismen föll och Europa kunde enas.

Det kalla kriget är över men det är i realiteten inte förbi, ty i dagens värld bevittnar vi fortsatt stora motsättningar. När Sovjetimperiet kollapsade talades det om att historien hade nått sitt slut. Liberalismen och marknadsekonomin hade vunnit samhällsstriden och globaliseringen slog igenom.

Det fanns en föreställning om att världen var redo för demokrati men i realiteten var det en väldigt liten del av världen som var redo. Idag är visserligen demokratierna fler än någonsin tidigare men det finns alltför många förtryckande regimer för att tala om demokratins triumf.

Ryssland är förvisso inte längre Sovjetunionen. Kommunismen som ledde till otaligt lidande är borta. Men president Vladimir Putin har ersatt kommunismen med en stark nationalism. Det är en ideologi som inte är att leka med och i synnerhet inte en rysk sådan som underbyggs av en repressiv statsmakt.

Ryssland har heller inte gett upp sina maktambitioner och glömt sin gamla storhetstid. Putin vill behålla kontrollen och inflytandet över forna Sovjetrepubliker och drömmer om ett ryskt imperium. I dessa dagar är Ukraina det tydligaste exemplet på detta.

Ukraina står inför ett vägval och är därmed en åtråvärd allierad för båda sidor i spelet mellan öst och väst. Ska Ukraina gå västerut via EU eller österut med Ryssland? Mer konkret står det mellan ett samarbetsavtal med EU eller en rysk tullunion?

Den ukrainska presidenten Viktor Janukovytji vacklar mellan Moskva och Bryssel medan stora grupper av demonstranter protesterar. Oppositionen kräver ett fullständigt systemskifte och nyval. Samtidigt utövar Ryssland utpressning med hot om sanktioner mot Ukraina som befinner sig ett ekonomiskt bekymmersamt läge. Det har ökat spänningarna i landet.

Varje land har rätt att självt forma sin framtid. Förr var det hot om våld och stridsvagnar som var de ryska medlen mot sina satellitstater medan det i dag snarare handlar om gas och ekonomiska hot om bojkott.

Ukraina står i valet och kvalet mellan öst och väst. Hur detta slutar vet ingen men järnridån tycks likväl bestå om än bara i tanken. Motsättningarna lever vidare.

HISS: Att vi alla får en riktigt god jul och kan ladda för ett ännu bättre 2014.

DISS: Stress och hysteri är två epitet som inte hör hemma kring julen.