09 jan 2014 06:00

23 jan 2015 15:37

Att leva i den bästa av världar

Linus. Hellman.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Under i stort sett hela min ungdom och uppväxt som jag kan överblicka fanns han där bakom tv-skärmen innan han tvingades vandrade ut ur historien. Slagen och till slut straffad av väljarna efter tio långa år. Det har snart gått åtta år sedan Göran Persson sade de historiska orden: Jag erkänner mig besegrad, det blir en extra kongress och jag avgår.

Sverige är världens bästa land att vara barn i och världens bästa land att åldras i. Det förkunnade statsminister Persson innan sommaren 2006. Om det och mycket annat höll väljarna inte med. I alla fall tyckte de inte att det alternativ han stod för var tillräckligt attraktivt. Folket hade ledsnat och vänt honom ryggen.

Bara några månader senare förlorade Socialdemokraterna valet och Fredrik Reinfeldt blev ny statsminister. Persson lyckades inte vinna nytt förtroende bland väljarkåren trots att ekonomin var god och statsfinanserna var i toppskick, ty han hade framförallt tappat bort jobben i sitt förstamajtal, han framstod som alltför självgod och han lyckades inte föra bort fastighetsskatten från agendan i valrörelsen.

Då, för åtta år sedan, anklagade Reinfeldt statsminister Persson för att denne inte längre såg några samhällsproblem och hävdade att allt i Sverige var bra. Stolt men inte nöjd, hette det från Perssons sida. Tänk att jag tycker mig höra liknande anklagelser idag – fast den här gången är det Reinfeldt som är måltavlan när han beskylls av oppositionen för samma liknöjdhet.

Att skylla ifrån sig och hitta en syndabock till allt som är ont och fel har och kommer alltid att prägla tillvaron. Alla regeringar har en tendens att skylla på den förra och framstå som nöjda medan alla oppositionspartier har en tendens att skylla allt på den sittande regeringen och påstå sig sitta inne på lösningen till alla problem. Det tillhör närmast den politiska gudstjänsten att göra det.

Det här får mig att tänka på upplysningsfilosofen Voltaires bok Candide eller optimismen. Det är en satirisk roman från 1700-talet där den unge huvudpersonen får lära sig att vi lever i den bästa av världar. Detta alldeles oavsett hur mycket elände Candide än råkar ut för. Allt som sker, även det värsta, är till det bästa. Därför finns det ingen anledning att förändra något, ty allt är redan ordnat till det bästa berättar hans magister och filosofen Pangloss för honom.

Idag är det 2014 och vi lever inte i den bästa av världar men vi lever i en värld som hela tiden förändras och där möjligheterna är många. Tänk om vi bortom alla siffror och partipolitiskt käbbel också får höra visioner om framtiden, men vi ska inte ha för stora förhoppningar om det i dessa tider när ideologins betydelse hela tiden minskar.

Vi tycks alltid leva i den bästa av världar när statministrar ska recensera samtiden. Det är oftast ett tidens tecken. Är det därför ingen sittande statsminister i Sverige har lyckats att bli omvald en tredje gång sedan Tage Erlanders dagar?

Under i stort sett hela min ungdom och uppväxt som jag kan överblicka fanns han där bakom tv-skärmen innan han tvingades vandrade ut ur historien. Slagen och till slut straffad av väljarna efter tio långa år. Det har snart gått åtta år sedan Göran Persson sade de historiska orden: Jag erkänner mig besegrad, det blir en extra kongress och jag avgår.

Sverige är världens bästa land att vara barn i och världens bästa land att åldras i. Det förkunnade statsminister Persson innan sommaren 2006. Om det och mycket annat höll väljarna inte med. I alla fall tyckte de inte att det alternativ han stod för var tillräckligt attraktivt. Folket hade ledsnat och vänt honom ryggen.

Bara några månader senare förlorade Socialdemokraterna valet och Fredrik Reinfeldt blev ny statsminister. Persson lyckades inte vinna nytt förtroende bland väljarkåren trots att ekonomin var god och statsfinanserna var i toppskick, ty han hade framförallt tappat bort jobben i sitt förstamajtal, han framstod som alltför självgod och han lyckades inte föra bort fastighetsskatten från agendan i valrörelsen.

Då, för åtta år sedan, anklagade Reinfeldt statsminister Persson för att denne inte längre såg några samhällsproblem och hävdade att allt i Sverige var bra. Stolt men inte nöjd, hette det från Perssons sida. Tänk att jag tycker mig höra liknande anklagelser idag – fast den här gången är det Reinfeldt som är måltavlan när han beskylls av oppositionen för samma liknöjdhet.

Att skylla ifrån sig och hitta en syndabock till allt som är ont och fel har och kommer alltid att prägla tillvaron. Alla regeringar har en tendens att skylla på den förra och framstå som nöjda medan alla oppositionspartier har en tendens att skylla allt på den sittande regeringen och påstå sig sitta inne på lösningen till alla problem. Det tillhör närmast den politiska gudstjänsten att göra det.

Det här får mig att tänka på upplysningsfilosofen Voltaires bok Candide eller optimismen. Det är en satirisk roman från 1700-talet där den unge huvudpersonen får lära sig att vi lever i den bästa av världar. Detta alldeles oavsett hur mycket elände Candide än råkar ut för. Allt som sker, även det värsta, är till det bästa. Därför finns det ingen anledning att förändra något, ty allt är redan ordnat till det bästa berättar hans magister och filosofen Pangloss för honom.

Idag är det 2014 och vi lever inte i den bästa av världar men vi lever i en värld som hela tiden förändras och där möjligheterna är många. Tänk om vi bortom alla siffror och partipolitiskt käbbel också får höra visioner om framtiden, men vi ska inte ha för stora förhoppningar om det i dessa tider när ideologins betydelse hela tiden minskar.

Vi tycks alltid leva i den bästa av världar när statministrar ska recensera samtiden. Det är oftast ett tidens tecken. Är det därför ingen sittande statsminister i Sverige har lyckats att bli omvald en tredje gång sedan Tage Erlanders dagar?

  • Linus Hellman