24 jan 2014 06:00

23 jan 2015 15:37

Dags att våga gå före opinionen

Linus Hellman
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Försvaret är ingen fråga man vinner några val på, brukar det heta. Det är också något som våra politiker har gjort till sin sanning. Det gick igen under Folk- och försvarskonferens i Sälen förra veckan.

Det råder närmast enighet i denna fråga men det har det inte alltid gjort. Men idag lever vi i samförståndets samhälle där pragmatism och överenskommelser ska prägla vår samtid, ty ingen ska resa sig upp och säga emot någon annan. De få gånger det ändå sker är skillnaderna ytterst små och då handlar det snarare om nyanser.

Försvaret är inte vad som helst. Det är till för att vi medborgare ska känna oss säkra om det osannolika skulle inträffa. Men istället väljer ledande politiker att invagga oss i någon sorts falsk trygghet om att vi skulle vara väl rustade och ha god beredskap om ett militärt angrepp skulle stå för dörren. Vilket hyckleri.

Sådana utfästelser är ett sätt att undergräva hela den verksamhet som försvaret står för och det som skrämmer mig är att flera av våra ledande företrädare är överslätande inför detta. Jag blir inte mindre brydd när jag hör alla de politiker som är kritiska men som sedan inte ämnar förändra något.

Det är ingen slump att förtroendet för försvarspolitiken är lågt hos gemene man. Överbefälhavaren talade klarspråk för ett år sedan när han förklarade att vi kan försvara oss mot ett begränsat mål i ungefär en vecka på egen hand. Det är den bistra sanningen som vi måste förhålla oss till. Sedan kom den ryska flygövningen utan svenskt gensvar under påskhelgen som ett brev på posten.

Det är få områden som är så centrala för ett demokratiskt samhälle som dess försvar. Det om något är för att använda ett populärt uttryck i dessa dagar av stort allmänintresse. Idag lever vi i en helt annan värld, ty det kalla kriget är slut och Sovjetunionen har kollapsat och vi måste inse de nya säkerhetspolitiska realiteterna.

Det är väl ingen som tvivlar på var våra lojaliteter låg under det kalla kriget. Doktrinen ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” gick ju ut på att hålla landet utanför en potentiell militär sammandrabbning mellan öst- och västblocken. Men om vi ändå skulle angripas fanns ju Nato som ett alternativ om neutralitetspolitiken inte längre skulle fungera.

Idag vill ingen driva frågan om ett Natomedlemskap eftersom det inte finns något stöd för detta i riksdagen eller hos svenska folket, även om fler vill gå med nu än tidigare enligt en opinionsundersökning från Sifo. Politiker måste också ha modet att gå före och vara pådrivande i sin övertygelse alldeles oavsett hur opinionen är för stunden. Det gäller att de pekar med hela handen för annars reduceras de till en vindflöjel som enbart följer efter vart hän det blåser istället för att driva sin sak.

Ständigt denna beröringsskräck inför Nato. Vi kan åtminstone för att använda politikerspråk utreda frågan ordentligt i synnerhet när Sverige redan idag har ett nära samarbete med Nato.

Försvaret är ingen fråga man vinner några val på, brukar det heta. Det är också något som våra politiker har gjort till sin sanning. Det gick igen under Folk- och försvarskonferens i Sälen förra veckan.

Det råder närmast enighet i denna fråga men det har det inte alltid gjort. Men idag lever vi i samförståndets samhälle där pragmatism och överenskommelser ska prägla vår samtid, ty ingen ska resa sig upp och säga emot någon annan. De få gånger det ändå sker är skillnaderna ytterst små och då handlar det snarare om nyanser.

Försvaret är inte vad som helst. Det är till för att vi medborgare ska känna oss säkra om det osannolika skulle inträffa. Men istället väljer ledande politiker att invagga oss i någon sorts falsk trygghet om att vi skulle vara väl rustade och ha god beredskap om ett militärt angrepp skulle stå för dörren. Vilket hyckleri.

Sådana utfästelser är ett sätt att undergräva hela den verksamhet som försvaret står för och det som skrämmer mig är att flera av våra ledande företrädare är överslätande inför detta. Jag blir inte mindre brydd när jag hör alla de politiker som är kritiska men som sedan inte ämnar förändra något.

Det är ingen slump att förtroendet för försvarspolitiken är lågt hos gemene man. Överbefälhavaren talade klarspråk för ett år sedan när han förklarade att vi kan försvara oss mot ett begränsat mål i ungefär en vecka på egen hand. Det är den bistra sanningen som vi måste förhålla oss till. Sedan kom den ryska flygövningen utan svenskt gensvar under påskhelgen som ett brev på posten.

Det är få områden som är så centrala för ett demokratiskt samhälle som dess försvar. Det om något är för att använda ett populärt uttryck i dessa dagar av stort allmänintresse. Idag lever vi i en helt annan värld, ty det kalla kriget är slut och Sovjetunionen har kollapsat och vi måste inse de nya säkerhetspolitiska realiteterna.

Det är väl ingen som tvivlar på var våra lojaliteter låg under det kalla kriget. Doktrinen ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” gick ju ut på att hålla landet utanför en potentiell militär sammandrabbning mellan öst- och västblocken. Men om vi ändå skulle angripas fanns ju Nato som ett alternativ om neutralitetspolitiken inte längre skulle fungera.

Idag vill ingen driva frågan om ett Natomedlemskap eftersom det inte finns något stöd för detta i riksdagen eller hos svenska folket, även om fler vill gå med nu än tidigare enligt en opinionsundersökning från Sifo. Politiker måste också ha modet att gå före och vara pådrivande i sin övertygelse alldeles oavsett hur opinionen är för stunden. Det gäller att de pekar med hela handen för annars reduceras de till en vindflöjel som enbart följer efter vart hän det blåser istället för att driva sin sak.

Ständigt denna beröringsskräck inför Nato. Vi kan åtminstone för att använda politikerspråk utreda frågan ordentligt i synnerhet när Sverige redan idag har ett nära samarbete med Nato.