27 jan 2014 06:00

16 feb 2015 15:19

Äldreboende och familjematerial bland veckans frågor

Efter första veckan som Läsarombud kan jag till min glädje konstatera att ni läsare är flitiga i att höra av er och framför allt med att skicka in insändare och debattartiklar. Det fullkomligt strömmar in mejl till debattkorgen. Eftersom vi har begränsad plats för detta material i tidningen tvingas vi gallra ganska hårt och väljer i första hand ut de som har lokal anknytning och är av allmänintresse.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Ett bra tips för att få med sin insändare är att skriva kort. Dels för att det ökar läsvärdet, de flesta läsare föredrar korta texter, dels för att fler insändare då får plats. Vissa dagar försöker vi också ha en extra insändarsida för att kunna få med så många som möjligt.

Läsarombudet har också fått en fråga från en prenumerant som läser e-tidningen men inte hittar familjesidorna där. Här tror jag att det råder lite begreppsförvirring. Det vi på SLA kallar e-tidningen, eller PDF-tidningen, är exakt densamma som papperstidningen, fast på nätet, och där är det bara att bläddra sig fram till familjesidorna. Däremot finns det ännu så länge ingen flik för familjematerialet på SLA:s webbsida.

– Familjematerialet finns på nätet i form av e-tidningen som ingår i prenumerationspriset. Vi tittar på massor av nya saker för SLA.se hela tiden, inklusive familjematerial, men just nu prioriterar vi att ta fram fler unika inslag både digitalt och i pappersupplagan i stället för att dubbelpublicera. I och med att e-tidningen redan finns så får ju våra läsare ändå tillgång till allt material i den på datorn eller läsplattan, säger chefredaktör Niclas Lindstrand.

Vi har också fått en fråga från en läsare som undrar varför det står flera rum tomma på Norrmalms äldreboende. Konstigt med tanke på de långa köerna till dessa boenden, tycker läsaren. Så här svarar omvårdnadsnämndens ordförande Ann-Katrin Jönsson, (KD) på det:

– Förra året var nämnden tvungen att göra stora besparingar och bedömningen gjordes att vi kunde minska tio platser på Ekedals korttidsboende samt elva platser på Norrmalms äldreboende. Av de minskade platserna på korttidsboendet beslutade nämnden i går att återföra en.

– Besparingen på Norrmalm har gått smidigt, alla boende som valde att bo kvar på Norrmalms äldreboende erbjöds plats på annan avdelning inom boendet. Vi har i dag inga långa köer till de särskilda boendena i Skövde. I vissa fall köar de äldre till ett särskilt boende men till Norrmalm har vi ingen kö, säger Ann-Katrin Jönsson.

Med det avslutar vi veckans spalt, men fortsätt hör av er med frågor så återkommer jag nästa måndag igen.

 

 

Ett bra tips för att få med sin insändare är att skriva kort. Dels för att det ökar läsvärdet, de flesta läsare föredrar korta texter, dels för att fler insändare då får plats. Vissa dagar försöker vi också ha en extra insändarsida för att kunna få med så många som möjligt.

Läsarombudet har också fått en fråga från en prenumerant som läser e-tidningen men inte hittar familjesidorna där. Här tror jag att det råder lite begreppsförvirring. Det vi på SLA kallar e-tidningen, eller PDF-tidningen, är exakt densamma som papperstidningen, fast på nätet, och där är det bara att bläddra sig fram till familjesidorna. Däremot finns det ännu så länge ingen flik för familjematerialet på SLA:s webbsida.

– Familjematerialet finns på nätet i form av e-tidningen som ingår i prenumerationspriset. Vi tittar på massor av nya saker för SLA.se hela tiden, inklusive familjematerial, men just nu prioriterar vi att ta fram fler unika inslag både digitalt och i pappersupplagan i stället för att dubbelpublicera. I och med att e-tidningen redan finns så får ju våra läsare ändå tillgång till allt material i den på datorn eller läsplattan, säger chefredaktör Niclas Lindstrand.

Vi har också fått en fråga från en läsare som undrar varför det står flera rum tomma på Norrmalms äldreboende. Konstigt med tanke på de långa köerna till dessa boenden, tycker läsaren. Så här svarar omvårdnadsnämndens ordförande Ann-Katrin Jönsson, (KD) på det:

– Förra året var nämnden tvungen att göra stora besparingar och bedömningen gjordes att vi kunde minska tio platser på Ekedals korttidsboende samt elva platser på Norrmalms äldreboende. Av de minskade platserna på korttidsboendet beslutade nämnden i går att återföra en.

– Besparingen på Norrmalm har gått smidigt, alla boende som valde att bo kvar på Norrmalms äldreboende erbjöds plats på annan avdelning inom boendet. Vi har i dag inga långa köer till de särskilda boendena i Skövde. I vissa fall köar de äldre till ett särskilt boende men till Norrmalm har vi ingen kö, säger Ann-Katrin Jönsson.

Med det avslutar vi veckans spalt, men fortsätt hör av er med frågor så återkommer jag nästa måndag igen.

 

 

  • Annica Henriksson