27 nov 2014 06:00

23 jan 2015 15:54

När beröringsskräck och tankeförbud råder

Vi lever i ett land där vi debatterar det mesta – stort som smått. Men ändå finns det saker och ting som inte lämpar sig för en samhällsdiskussion trots att det föreligger uppenbara skäl. Att dryfta ämnet är nästan som att svära i kyrkan. Pyttsan. Det är dags att avskaffa beröringsskräcken och tankeförbudet som råder kring ett svenskt medlemskap i Nato.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

65 är inte bara ett år och en siffra som de flesta människor förknippar med pensionsålder. Det är också åren som har gått sedan Nato bildades efter det andra världskriget. Nu är det hög tid att överväga ett svenskt medlemskap i militäralliansen.

Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det är en klassisk svensk hållning och så har det låtit i flera decennier. Efter det kalla krigets slut talas det numera om att Sverige är militärt alliansfritt. Neutralitetspolitiken har tjänat oss väl men världen har förändrats sedan Nato bildades 1949.

Det var inte bara Berlinmuren som föll den där novembernatten för 25 år sedan utan det var också en järnridå som gick under, från Stettin i norr till Trieste i söder för att parafrasera Winston Churchill. Med muren försvann också ett kommunistiskt samhällssystem som satt skräck i människor och förtryckt folk i decennier.

Det kalla kriget hör till det förgångna. Idag är det nya försvars- och säkerhetspolitiska realiteter att ta hänsyn till och Sverige har länkats samman med Nato alltmer. Vi är inte medlemmar på pappret, ty för det är fördragsmässigt, men vi deltar i operationer på ett sätt som inte kan beskrivas på ett annat sätt än att vi står väldigt nära.

Idag är vi med och bygger fred, frihet och demokrati med andra länder inom den Europeiska unionen. Det finns till och med en solidaritetsklausul inom EU inskriven i Lissabonfördraget. Även om den inte är entydig förbinder sig där medlemsländerna att inte förhålla sig passivt i händelse av ett väpnat angrepp. Men det räcker dock inte, ty endast ett Nato-medlemskap kan ge oss garantier och säkerhet om det förfärliga skulle drabba oss.

Vi lever i en helt annan tidsanda än när vi senast stod i begrepp att grunda vår säkerhetspolitik men ändå är det som om den vilar på ett Europa som inte längre finns. Det går inte längre att stå passiv mellan demokrati och diktatur och vi har en given plats bland de andra västerländska demokratierna där vi kan bygga vår säkerhet tillsammans.

Den kinesiske diktatorn Mao Zedong hade helt uppåt väggarna fel med det mesta, nästan allt, men ett uttryck som har tillskrivits honom stämmer i alla fall: Ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans.

Det är på sin plats med en utredning – som endast och ingenting annat – går igenom för- och nackdelar med ett svensk medlemskap i Nato. Att inte göra det är direkt ansvarlöst i en värld som har blivit farligare och där ett aggressivt Ryssland avskräcker.

Precis som vi har övergett 65 år som en kollektiv och slavisk pensionsålder i Sverige borde vi också överge vårt förhållande till Nato även om det innebär att svära i kyrkan. Vi kan inte bara hålla på och förvalta en tradition.

Vad är det man säger?

När fan blir gammal blir han religiös.

65 är inte bara ett år och en siffra som de flesta människor förknippar med pensionsålder. Det är också åren som har gått sedan Nato bildades efter det andra världskriget. Nu är det hög tid att överväga ett svenskt medlemskap i militäralliansen.

Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det är en klassisk svensk hållning och så har det låtit i flera decennier. Efter det kalla krigets slut talas det numera om att Sverige är militärt alliansfritt. Neutralitetspolitiken har tjänat oss väl men världen har förändrats sedan Nato bildades 1949.

Det var inte bara Berlinmuren som föll den där novembernatten för 25 år sedan utan det var också en järnridå som gick under, från Stettin i norr till Trieste i söder för att parafrasera Winston Churchill. Med muren försvann också ett kommunistiskt samhällssystem som satt skräck i människor och förtryckt folk i decennier.

Det kalla kriget hör till det förgångna. Idag är det nya försvars- och säkerhetspolitiska realiteter att ta hänsyn till och Sverige har länkats samman med Nato alltmer. Vi är inte medlemmar på pappret, ty för det är fördragsmässigt, men vi deltar i operationer på ett sätt som inte kan beskrivas på ett annat sätt än att vi står väldigt nära.

Idag är vi med och bygger fred, frihet och demokrati med andra länder inom den Europeiska unionen. Det finns till och med en solidaritetsklausul inom EU inskriven i Lissabonfördraget. Även om den inte är entydig förbinder sig där medlemsländerna att inte förhålla sig passivt i händelse av ett väpnat angrepp. Men det räcker dock inte, ty endast ett Nato-medlemskap kan ge oss garantier och säkerhet om det förfärliga skulle drabba oss.

Vi lever i en helt annan tidsanda än när vi senast stod i begrepp att grunda vår säkerhetspolitik men ändå är det som om den vilar på ett Europa som inte längre finns. Det går inte längre att stå passiv mellan demokrati och diktatur och vi har en given plats bland de andra västerländska demokratierna där vi kan bygga vår säkerhet tillsammans.

Den kinesiske diktatorn Mao Zedong hade helt uppåt väggarna fel med det mesta, nästan allt, men ett uttryck som har tillskrivits honom stämmer i alla fall: Ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans.

Det är på sin plats med en utredning – som endast och ingenting annat – går igenom för- och nackdelar med ett svensk medlemskap i Nato. Att inte göra det är direkt ansvarlöst i en värld som har blivit farligare och där ett aggressivt Ryssland avskräcker.

Precis som vi har övergett 65 år som en kollektiv och slavisk pensionsålder i Sverige borde vi också överge vårt förhållande till Nato även om det innebär att svära i kyrkan. Vi kan inte bara hålla på och förvalta en tradition.

Vad är det man säger?

När fan blir gammal blir han religiös.

  • Linus Hellman