05 feb 2015 04:00

05 feb 2015 04:00

Demokratin går aldrig att ta för given

Demokrati är något alldeles fantastiskt, vackert och helt oslagbart. Men det är något som inte går att ta för givet i en värld där ondska, elände och förtryck fortsatt är en realitet för alldeles för många människor. Det är något som ständigt sätts på prov, ty till och med i vårt eget Europa finns det krafter som inte tror på den liberala demokratin.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Häromveckan uppmärksammades att det var 70 år sedan koncentrationslägret Auschwitz befriades. 27 januari har blivit en internationell minnesdag för Förintelsens offer. Det är något som vi måste komma ihåg och aldrig får glömma, ty med tiden bleknar minnena när det inte längre finns några som kan berätta om illdåden. Det får aldrig ske.

Min fascination till historia kan inte ha gått någon obemärkt förbi som har läst den här spalten de senaste åren. Jag brukar relatera till ett uttryck som har tillskrivits den tyske filosofen Friedrich Hegel eftersom jag anser att det så mycket stämmer överens med vår verklighet. Det är en av de skarpaste och mest eminenta formuleringar som har gjorts: ”Det enda vi lär av historien är att vi inte lär av historien”. Men jag tror att vi kan lära oss mycket av historien eftersom jag har en positiv inställning och syn på människan som varelse betraktat.

Förra året var det 100 år sedan det första världskriget bröt ut och i dessa orostider sattes även den svenska demokratin på prov. Det är i dagarna dryga 100 år sedan Borggårdskrisen ägde rum i Sverige där Kungamakten gick emot den styrande regeringen i försvarsfrågan och en konstitutionell konflikt blossade upp. Den här episoden och de efterföljande åren fram till vi fick allmän och lika rösträtt och när parlamentarismen införs beskrivs utomordentligt i Per T Ohlssons mastiga verk ” Svensk politik” från 2014. Sverige har idag en välfungerande demokrati med vår konstitutionella monarki även om jag är en uttalad och principfast republikan. Det finns mycket som vi kan vara stolta över.

Den liberala demokratin som alla västerländska länder tillämpar och som garanterar grundläggande fri- och rättigheter, karaktäriseras av tolerans och pluralism och utgår från folkstyre har visat sig vara överlägsen andra auktoritära regimer. De andra sätten som bygger på den stora och starka ledaren som ska styra och diktera har visat sig förödande varthän i världen den än har prövats.

Det är inte bara Ryssland som har gått i en mer auktoritär riktning. Ungern har under ledning av den nationalkonservativa premiärministern Viktor Orbán genomfört en omvälvande förvandling av landets styrelseskick där oppositionens möjligheter har beskurits. Regeringschefen Orbán säger även att han inte förespråkar en liberal demokrati. Detta sker alltså i Ungern, i ett EU-land mitt i Europa 2015!

Det är problematiskt när EU saknar möjlighet att ingripa när medlemsländer bryter mot demokratiska grundprinciper. EU ställer tuffa krav på såväl demokrati som mänskliga fri- och rättigheter på de som vill komma med i samarbetet men när länderna väl har kommit in är det mycket svårare att ställa samma krav. Annika Ström Melin beskriver detta på ett förtjänstfullt sätt i sin utmärkta bok ”Europas svaga hjärta” från 2014.

Europa får aldrig ge vika för dem som inte accepterar mänskliga fri- och rättigheter. Det är viktigare än någonsin att ta den striden kring dessa universella värden i ett Europa där extrema, nationalistiska och främlingsfientliga partier firar framgångar i land efter land. Det om något kan vi lära av historien.

Häromveckan uppmärksammades att det var 70 år sedan koncentrationslägret Auschwitz befriades. 27 januari har blivit en internationell minnesdag för Förintelsens offer. Det är något som vi måste komma ihåg och aldrig får glömma, ty med tiden bleknar minnena när det inte längre finns några som kan berätta om illdåden. Det får aldrig ske.

Min fascination till historia kan inte ha gått någon obemärkt förbi som har läst den här spalten de senaste åren. Jag brukar relatera till ett uttryck som har tillskrivits den tyske filosofen Friedrich Hegel eftersom jag anser att det så mycket stämmer överens med vår verklighet. Det är en av de skarpaste och mest eminenta formuleringar som har gjorts: ”Det enda vi lär av historien är att vi inte lär av historien”. Men jag tror att vi kan lära oss mycket av historien eftersom jag har en positiv inställning och syn på människan som varelse betraktat.

Förra året var det 100 år sedan det första världskriget bröt ut och i dessa orostider sattes även den svenska demokratin på prov. Det är i dagarna dryga 100 år sedan Borggårdskrisen ägde rum i Sverige där Kungamakten gick emot den styrande regeringen i försvarsfrågan och en konstitutionell konflikt blossade upp. Den här episoden och de efterföljande åren fram till vi fick allmän och lika rösträtt och när parlamentarismen införs beskrivs utomordentligt i Per T Ohlssons mastiga verk ” Svensk politik” från 2014. Sverige har idag en välfungerande demokrati med vår konstitutionella monarki även om jag är en uttalad och principfast republikan. Det finns mycket som vi kan vara stolta över.

Den liberala demokratin som alla västerländska länder tillämpar och som garanterar grundläggande fri- och rättigheter, karaktäriseras av tolerans och pluralism och utgår från folkstyre har visat sig vara överlägsen andra auktoritära regimer. De andra sätten som bygger på den stora och starka ledaren som ska styra och diktera har visat sig förödande varthän i världen den än har prövats.

Det är inte bara Ryssland som har gått i en mer auktoritär riktning. Ungern har under ledning av den nationalkonservativa premiärministern Viktor Orbán genomfört en omvälvande förvandling av landets styrelseskick där oppositionens möjligheter har beskurits. Regeringschefen Orbán säger även att han inte förespråkar en liberal demokrati. Detta sker alltså i Ungern, i ett EU-land mitt i Europa 2015!

Det är problematiskt när EU saknar möjlighet att ingripa när medlemsländer bryter mot demokratiska grundprinciper. EU ställer tuffa krav på såväl demokrati som mänskliga fri- och rättigheter på de som vill komma med i samarbetet men när länderna väl har kommit in är det mycket svårare att ställa samma krav. Annika Ström Melin beskriver detta på ett förtjänstfullt sätt i sin utmärkta bok ”Europas svaga hjärta” från 2014.

Europa får aldrig ge vika för dem som inte accepterar mänskliga fri- och rättigheter. Det är viktigare än någonsin att ta den striden kring dessa universella värden i ett Europa där extrema, nationalistiska och främlingsfientliga partier firar framgångar i land efter land. Det om något kan vi lära av historien.

  • Linus Hellman

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.