16 maj 2015 06:00

16 maj 2015 06:00

Det behövs mer folk i vården

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Jag har ingen uppfattning om vilken stad som är bäst lämpad att inhysa psykakut och slutenpsykiatriska avdelningar: Skövde eller Falköping. Å ena sidan kan någon tycka att det är bra att det ser ut som det alltid har gjort med gamla invanda mönster oavsett om de fungerar eller inte, men å andra sidan är det praktiskt att ha den somatiska sjukvården alldeles runt hörnet om någon patient med psykisk ohälsa samtidigt råkar ha något annat bekymmer.

Däremot är det min och andras bestämda uppfattning att det behövs mer folk i vården, och då inte minst inom den psykiska vården. Självklart behövs fler läkare. Och inte bara människor med läkarlegitimation, som med tresiffrig prislapp på läkarrocken turnerar runt på vårdcentraler och psykakuter runt om i terrängen utan att behöva bekymra sig om patientviktiga frågor som kontinuitet och stabilitet, utan människor som med stora öron och stort hjärta förmår skapa ett gott möte eller i alla fall behandla patienten på hyggligt sätt.

Men det behövs också vettiga, rejäla undersköterskor och sjuksköterskor som utifrån erfarenhet och kompetens kan agera stöd för människor i mycket utsatta lägen. De som idag söker sig till psykiatrin är människor med psykiatriska diagnoser, men också människor med diffus psykisk ohälsa.

Det kan vara folk med helt normala reaktioner på onormala händelser och upplevelser (brottsoffer är exempel på sådana), eller normala reaktioner på normala händelser (sorg, livskriser, separationer) och som ofta inte bedöms vara tillräckligt sjuka för att få hjälp inom psykiatrin.

Det handlar om människor som önskar få någon att prata med om sin situation och sitt liv. Inte medicin eller psykoterapi utan bara vanlig mellanmänsklig empati. Jagade som de är av Försäkringskassans regler (utförsäkring, arbetsförmågebedömningar som inte står i proportion till själens förmågor) och egna förväntningar på prestation och tillfrisknande (är jag kanske bara lat? Eller allmänt konstig? Borde jag inte ha gråtit klart nu?) behöver den krisdrabbade få hjälp med att låta livet ta paus ett tag och låta sorgen få ha sin tid.

När dessa personer får avslag hos psykiatrin (vi har tyvärr inga samtalstider, vi är underbemannade, du mår inte tillräckligt dåligt för att bli inlagd eller för att få en samtalskontakt) söker de sig inte sällan till kyrkan, institutionen som en gång i tiden introducerade det här med sjukvård. Cirkeln sluter sig. Kyrkans medarbetare tar emot så mycket de kan. Men bestäm er, ni som bestämmer i den sekulariserade staten Sverige. Hur tar ni ert ansvar på bästa sätt?

Hiss och diss: Paula Bäckman sätter ord på mina tankar om den så kallade Skövdefilmen. Filmen är fantastiskt gjord! Den visar många av de stoltheter som finns i Skövde och Skaraborg, och den visar framför allt den fantastiska natur som finns i dessa trakter. Men i Skövde bor en mycket större mångfald av människor än vad som visas i denna film. Och det gör mig djupt ledsen att vi inte visar det. (Från Paulas blogg 15/5 2015.

Jag har ingen uppfattning om vilken stad som är bäst lämpad att inhysa psykakut och slutenpsykiatriska avdelningar: Skövde eller Falköping. Å ena sidan kan någon tycka att det är bra att det ser ut som det alltid har gjort med gamla invanda mönster oavsett om de fungerar eller inte, men å andra sidan är det praktiskt att ha den somatiska sjukvården alldeles runt hörnet om någon patient med psykisk ohälsa samtidigt råkar ha något annat bekymmer.

Däremot är det min och andras bestämda uppfattning att det behövs mer folk i vården, och då inte minst inom den psykiska vården. Självklart behövs fler läkare. Och inte bara människor med läkarlegitimation, som med tresiffrig prislapp på läkarrocken turnerar runt på vårdcentraler och psykakuter runt om i terrängen utan att behöva bekymra sig om patientviktiga frågor som kontinuitet och stabilitet, utan människor som med stora öron och stort hjärta förmår skapa ett gott möte eller i alla fall behandla patienten på hyggligt sätt.

Men det behövs också vettiga, rejäla undersköterskor och sjuksköterskor som utifrån erfarenhet och kompetens kan agera stöd för människor i mycket utsatta lägen. De som idag söker sig till psykiatrin är människor med psykiatriska diagnoser, men också människor med diffus psykisk ohälsa.

Det kan vara folk med helt normala reaktioner på onormala händelser och upplevelser (brottsoffer är exempel på sådana), eller normala reaktioner på normala händelser (sorg, livskriser, separationer) och som ofta inte bedöms vara tillräckligt sjuka för att få hjälp inom psykiatrin.

Det handlar om människor som önskar få någon att prata med om sin situation och sitt liv. Inte medicin eller psykoterapi utan bara vanlig mellanmänsklig empati. Jagade som de är av Försäkringskassans regler (utförsäkring, arbetsförmågebedömningar som inte står i proportion till själens förmågor) och egna förväntningar på prestation och tillfrisknande (är jag kanske bara lat? Eller allmänt konstig? Borde jag inte ha gråtit klart nu?) behöver den krisdrabbade få hjälp med att låta livet ta paus ett tag och låta sorgen få ha sin tid.

När dessa personer får avslag hos psykiatrin (vi har tyvärr inga samtalstider, vi är underbemannade, du mår inte tillräckligt dåligt för att bli inlagd eller för att få en samtalskontakt) söker de sig inte sällan till kyrkan, institutionen som en gång i tiden introducerade det här med sjukvård. Cirkeln sluter sig. Kyrkans medarbetare tar emot så mycket de kan. Men bestäm er, ni som bestämmer i den sekulariserade staten Sverige. Hur tar ni ert ansvar på bästa sätt?

Hiss och diss: Paula Bäckman sätter ord på mina tankar om den så kallade Skövdefilmen. Filmen är fantastiskt gjord! Den visar många av de stoltheter som finns i Skövde och Skaraborg, och den visar framför allt den fantastiska natur som finns i dessa trakter. Men i Skövde bor en mycket större mångfald av människor än vad som visas i denna film. Och det gör mig djupt ledsen att vi inte visar det. (Från Paulas blogg 15/5 2015.

  • KARIN LÅNGSTRÖM VINGE