21 maj 2015 06:00

21 maj 2015 06:00

När alternativet inte existerar

Sverige måste kunna styras. Vi kan inte ha regeringskriser varje år. Så brukar det låta när företrädare ska försvara den omtvistade decemberuppgörelsen, förkortad DÖ, som kom till i julhelgen och undanröjde ett aviserat nyval. Det är ingen perfekt uppgörelse men de som vill överge den bör åtminstone erbjuda ett alternativ.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

DÖ var det minst dåliga alternativet i en exceptionell situation när regeringen misslyckades med att få igenom sin budget efter bara tre månader i regeringsställning och tänkte tvinga folket till valurnorna igen redan ett halvår efter det senaste valet.

Uppgörelsen – som ger den största partikonstellationen regeringsmakten, ger den carte blanche i den ekonomiska politiken och nämner några områden för samarbete – har diskuterats flitigt. Kritikerna har varit många, framförallt inom Moderaterna där enskilda ledamöter offentligt har gjort klart att de inte kommer att stå upp för den.

I slutet av juni kommer det första testet när regeringens vårbudget ska debatteras och beslutas men det stora testet kommer först i höst när den lägger fram sin ”riktiga” budget där stora ekonomiska förändringar kan genomföras.

Även om den rödgröna minoritetsregering får igenom sin budget finns det massa andra frågor som avgörs i riksdagen där oppositionen kan fälla den varje gång. Tillkännagivanden och misstroendevotum är oppositionens vapenskrammel efter DÖ. Följer inte regeringen riksdagens vilja hotar den att avsätta ministrar. Det är i linje med parlamentarismens principer om att en regering styr riket men är ansvarig inför riksdagen.

Det finns mycket att säga om DÖ men den bidrar till tydliga regeringsalternativ. Om politikens konflikter suddas ut vore det förödande. Det är viktigt att tydliggöra skillnaderna och ansvarsutkrävande är helt nödvändigt. Om man är missnöjd med en regering ska man alltid ha möjlighet att i val kunna slänga ut den.

Jag tycker dock att det är en hederssak, för alla de som är emot DÖ, att tala om vad alternativet i så fall är. Med nuvarande mandatfördelning i riksdagen tycks i så fall bara ett borgerligt samarbete med SD eller att förhandla med en renodlad S-regering vara ett alternativ, ty det gives även en tredje möjlighet som också var tilltänkt: extra val.

Det tydligaste utfallet av valresultatet är att makten är tillbaka i riksdagen. Där avgörs i realiteten även hur långlivad minoritetsregeringen blir. Parlamentariskt stöd är nödvändigt för en regerings existens. För att än en gång låna Herbert Tingstens skarpsynta formulering: ”Med parlamentarism menar vi ett regeringssystem, enligt vilket den grupp av personer, som faktiskt utövar den styrande makten, bildas med ledning av i representationen rådande meningar och är tvungen att avgå, då den kommer i mera bestämd motsättning till representationen”.

Det kan mycket väl bli nyval under den här mandatperioden men det är alltid ett högriskprojekt. Det kan gå hur som helst och småpartier kan riskera att åka ur. Nyval torde dock vara extra lockande när opinionssiffror visar på ett annat utslag än det föregående valresultatet men det är ändå svårt att se något av de traditionella blocken erhålla egen majoritet.

Ett alternativ till DÖ är att ändra valsystem och snegla åt det brittiska hållet. Storbritannien som nyligen gick till val tillämpar majoritetsval i enmansvalkretsar och det bidrar till en enklare regeringsbildning. Där styr också majoriteten medan oppositionen opponerar och kritiserar i parlamentarismens klassiska mening. Detta alternativ existerar dock endast i tanken i ett Sverige där vi har flerpartisystem men borde ändå vara något att överväga.

DÖ var det minst dåliga alternativet i en exceptionell situation när regeringen misslyckades med att få igenom sin budget efter bara tre månader i regeringsställning och tänkte tvinga folket till valurnorna igen redan ett halvår efter det senaste valet.

Uppgörelsen – som ger den största partikonstellationen regeringsmakten, ger den carte blanche i den ekonomiska politiken och nämner några områden för samarbete – har diskuterats flitigt. Kritikerna har varit många, framförallt inom Moderaterna där enskilda ledamöter offentligt har gjort klart att de inte kommer att stå upp för den.

I slutet av juni kommer det första testet när regeringens vårbudget ska debatteras och beslutas men det stora testet kommer först i höst när den lägger fram sin ”riktiga” budget där stora ekonomiska förändringar kan genomföras.

Även om den rödgröna minoritetsregering får igenom sin budget finns det massa andra frågor som avgörs i riksdagen där oppositionen kan fälla den varje gång. Tillkännagivanden och misstroendevotum är oppositionens vapenskrammel efter DÖ. Följer inte regeringen riksdagens vilja hotar den att avsätta ministrar. Det är i linje med parlamentarismens principer om att en regering styr riket men är ansvarig inför riksdagen.

Det finns mycket att säga om DÖ men den bidrar till tydliga regeringsalternativ. Om politikens konflikter suddas ut vore det förödande. Det är viktigt att tydliggöra skillnaderna och ansvarsutkrävande är helt nödvändigt. Om man är missnöjd med en regering ska man alltid ha möjlighet att i val kunna slänga ut den.

Jag tycker dock att det är en hederssak, för alla de som är emot DÖ, att tala om vad alternativet i så fall är. Med nuvarande mandatfördelning i riksdagen tycks i så fall bara ett borgerligt samarbete med SD eller att förhandla med en renodlad S-regering vara ett alternativ, ty det gives även en tredje möjlighet som också var tilltänkt: extra val.

Det tydligaste utfallet av valresultatet är att makten är tillbaka i riksdagen. Där avgörs i realiteten även hur långlivad minoritetsregeringen blir. Parlamentariskt stöd är nödvändigt för en regerings existens. För att än en gång låna Herbert Tingstens skarpsynta formulering: ”Med parlamentarism menar vi ett regeringssystem, enligt vilket den grupp av personer, som faktiskt utövar den styrande makten, bildas med ledning av i representationen rådande meningar och är tvungen att avgå, då den kommer i mera bestämd motsättning till representationen”.

Det kan mycket väl bli nyval under den här mandatperioden men det är alltid ett högriskprojekt. Det kan gå hur som helst och småpartier kan riskera att åka ur. Nyval torde dock vara extra lockande när opinionssiffror visar på ett annat utslag än det föregående valresultatet men det är ändå svårt att se något av de traditionella blocken erhålla egen majoritet.

Ett alternativ till DÖ är att ändra valsystem och snegla åt det brittiska hållet. Storbritannien som nyligen gick till val tillämpar majoritetsval i enmansvalkretsar och det bidrar till en enklare regeringsbildning. Där styr också majoriteten medan oppositionen opponerar och kritiserar i parlamentarismens klassiska mening. Detta alternativ existerar dock endast i tanken i ett Sverige där vi har flerpartisystem men borde ändå vara något att överväga.

  • LINUS HELLMAN