28 maj 2015 04:00

28 maj 2015 04:00

I populismens förenklade tidsålder

Jag vet inte om ni har märkt det men nuförtiden kryllar det av populister runt om i Europa. Med sina förenklade lösningar på verkliga samhällsproblem attraherar de människor med sina torftiga sanningar. Jag är så evinnerligt trött på att höra alla de som säger sig tala för den vanliga mannen på gatan eftersom de i realiteten talar istället för denne.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Populismens tid är nu. Den breder ut sig alltmer i ett Europa präglat av osäkerhet, ovisshet och oro för vad framtiden har att erbjuda. Det finns gott om populister och de frodas allra bäst i dåliga tider med en hög arbetslöshet, stor social oro och minskad framtidstro bland människor.

Ingenting är så enkelt som att hitta enkla lösningar på moderna samhällsproblem utifrån generaliserande retoriska resonemang. De populistiska krafterna vinner en allt större terräng och i allt väsentligt är dessa politiska partier – som numera finns i de flesta parlament runt om i Europa – en realitet av samtiden och de andra partiernas oförmåga att finna lösningar på de vardagliga problemen.

Man måste ju vara något av en Bagdad Bob för att inte inse att det är något som håller på att hända i det politiska landskapet i Europa. Nya krafter växer fram och vinner människors sympatier på bekostnad av de traditionella partierna. De gör det ofta genom att erbjuda just en enkel tes som lösning samtidigt som de inte sällan ställer grupper mot varandra i deras trångsynta tankevärld.

Vi har fått vänja oss vid framgångar för populistiska partier i Europa som fortsatt präglas av en omfattande ekonomisk kris som vi ännu inte har lämnat bakom oss. De uppträder i flera länder och når väljare genom att appellera till massornas oro och bristande framtidstro medan de samtidigt spelar vidare på deras frustration och vrede.

För dem är förtroendet för den traditionelle politikern lågt. Människor känner sig helt enkelt övergivna och utelämnade till kapitalister och teknokrater istället för politiker och visionärer som enligt dem har kapitulerat. När politikerna gång på gång misslyckas blir folkets enda möjlighet att rösta bort dem och istället ge sin röst till partier och personer som annars aldrig ens skulle komma i fråga under normala förhållanden.

Populism är inte någon ny företeelse men det finns dock en väldigt stor skillnad mellan förr och nu. Gårdagens populism skapade våldsideologier som leddes av vansinniga män. De patrullerade inte bara i Nazityskland, ty de fanns även i Sovjetunionen, Spanien och Italien om än med annan färg på uniformerna. Idag förespråkar inte populisterna våld i första taget. De nöjer sig snarare med att peka ut en syndabock för allt elände. För dem är det alltid någon annans fel och detta är en farlig utveckling.

Jag är utless på att höra alla dessa onyanserade resonemang och jag förfasas över hur deras summariska tankar och idéer fångar människors sympatier i allt större utsträckning. Det är på något sätt full fart bakåt medan framtiden aldrig har existerat. Snälla låt oss i alla fall få en något nyktrare inställning till verkligheten, ty den är mer komplext än vad folk vill göra sken utav.

Populistens öde är att han står och faller med sin egen popularitet. Tiden mellan uppgång och fall är temporär och det kan gå fort. Det krävs att de etablerade partierna förstår folkets ilska, klarar av att hantera den och har svaren för framtiden.

Tänk om det gick att ta till vara all denna destruktiva kraft och vända den till något positivt och framåtskriande. Än är det inte försent. Det är bara dags för alla goda krafter att vakna och ta utmaningen på allvar. Snälla, påminn oss om att också ni finns.

Populismens tid är nu. Den breder ut sig alltmer i ett Europa präglat av osäkerhet, ovisshet och oro för vad framtiden har att erbjuda. Det finns gott om populister och de frodas allra bäst i dåliga tider med en hög arbetslöshet, stor social oro och minskad framtidstro bland människor.

Ingenting är så enkelt som att hitta enkla lösningar på moderna samhällsproblem utifrån generaliserande retoriska resonemang. De populistiska krafterna vinner en allt större terräng och i allt väsentligt är dessa politiska partier – som numera finns i de flesta parlament runt om i Europa – en realitet av samtiden och de andra partiernas oförmåga att finna lösningar på de vardagliga problemen.

Man måste ju vara något av en Bagdad Bob för att inte inse att det är något som håller på att hända i det politiska landskapet i Europa. Nya krafter växer fram och vinner människors sympatier på bekostnad av de traditionella partierna. De gör det ofta genom att erbjuda just en enkel tes som lösning samtidigt som de inte sällan ställer grupper mot varandra i deras trångsynta tankevärld.

Vi har fått vänja oss vid framgångar för populistiska partier i Europa som fortsatt präglas av en omfattande ekonomisk kris som vi ännu inte har lämnat bakom oss. De uppträder i flera länder och når väljare genom att appellera till massornas oro och bristande framtidstro medan de samtidigt spelar vidare på deras frustration och vrede.

För dem är förtroendet för den traditionelle politikern lågt. Människor känner sig helt enkelt övergivna och utelämnade till kapitalister och teknokrater istället för politiker och visionärer som enligt dem har kapitulerat. När politikerna gång på gång misslyckas blir folkets enda möjlighet att rösta bort dem och istället ge sin röst till partier och personer som annars aldrig ens skulle komma i fråga under normala förhållanden.

Populism är inte någon ny företeelse men det finns dock en väldigt stor skillnad mellan förr och nu. Gårdagens populism skapade våldsideologier som leddes av vansinniga män. De patrullerade inte bara i Nazityskland, ty de fanns även i Sovjetunionen, Spanien och Italien om än med annan färg på uniformerna. Idag förespråkar inte populisterna våld i första taget. De nöjer sig snarare med att peka ut en syndabock för allt elände. För dem är det alltid någon annans fel och detta är en farlig utveckling.

Jag är utless på att höra alla dessa onyanserade resonemang och jag förfasas över hur deras summariska tankar och idéer fångar människors sympatier i allt större utsträckning. Det är på något sätt full fart bakåt medan framtiden aldrig har existerat. Snälla låt oss i alla fall få en något nyktrare inställning till verkligheten, ty den är mer komplext än vad folk vill göra sken utav.

Populistens öde är att han står och faller med sin egen popularitet. Tiden mellan uppgång och fall är temporär och det kan gå fort. Det krävs att de etablerade partierna förstår folkets ilska, klarar av att hantera den och har svaren för framtiden.

Tänk om det gick att ta till vara all denna destruktiva kraft och vända den till något positivt och framåtskriande. Än är det inte försent. Det är bara dags för alla goda krafter att vakna och ta utmaningen på allvar. Snälla, påminn oss om att också ni finns.

  • LINUS HELLMAN

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.