15 okt 2015 04:00

15 okt 2015 04:00

Samarbeta eller förändra systemet

LINUS HELLMAN

DÖ har fallit. Därmed är det slut på ordningen att partierna ska kunna slippa att komma överens. Nu är det dags att sluta tjafsa och börja förhandla om viktiga frågor. Om varken regeringen eller de borgerliga vill samarbeta med Sverigedemokraterna måste de vara beredda till kompromisser. Annars borde vi se över grundlagen.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Decemberöverenskommelsen, förkortad DÖ, var en förståelig uppgörelse i det uppkomna läget med en parlamentarisk kris förra vintern men i realiteten var den ohållbar i det långa loppet. Att den nu är ett minne blott efter att Kristdemokraternas riksting avvisade den i fredags är rimligt. Att partier medvetet skulle avstå från att rösta på sina egna förslag därför att de skulle kunna gå igenom är bisarrt.

DÖ innebar att man kom överens om att man inte skulle behöva bli överens. Därmed försköts politiken ut till ytterkanterna i svensk politik. Vänsterpartiet fick ett oproportionerligt stort inflytande över politiken och SD växte mer trots att uppgörelsen gick ut på att utestänga partiet.

Vi ser ett helt nytt politiskt landskap med en splittrad väljaropinion. Inget parti når längre upp till 30 procent och de två största partierna samlar tillsammans inte ens 50 procent. Det är ett stort paradigmskifte som ställer nya krav på partierna. Om inte regeringen och oppositionen kan hitta nya samarbetslösningar krävs det att hela systemet ses över, ty ett nyval skulle inte förändra särskilt mycket även om det skulle kunna ha en renande effekt.

Det finns fördelar med blockpolitiken. Det blir tydligare vilka som ska styra landet, lättare för väljarna att ta ställning i regeringsfrågan och möjligheten till ansvarsutkrävandet ökar. Att kunna välja och avsätta regeringar är en central del i demokratin. Men vårt proportionella valsystem är inte anpassat för blockpolitik. Vill de andra partierna inte samarbeta med SD och upprätthålla blockpolitiken borde vi se över grundlagen.

Majoritetsval som finns i Storbritannien vore då passande. Det är enligt min mening den ädlaste och bästa formen av parlamentarism. Det största partiet regerar och de mindre partierna opponerar. Trots att ett sådant valsystem gynnar de största partierna ges även de mindre en viss representation i parlamentet men som mer står i proportion till deras väljarstöd. En annan möjlighet är att tillämpa ett system med bonusmandat som förekommer i flera länder. Då får det största partiet extra platser i parlamentet vilket bättre möjliggör skapandet av handlingskraftiga regeringar.

Ett annat alternativ är att höja fyraprocentsspärren för att förhindra partisplittringen. Redan idag har vi åtta partier i parlamentet och ytterligare ett var på väg in i riksdagen vid förra valet. Med en högre spärr skulle färre partier få dela på mandaten och regeringsbildningen underlättas.

En annan variant kan vara att införa positiv parlamentarism, det vill säga att för att bilda regering måste man ha en majoritet av riksdagsledamöterna bakom sig som aktivt stödjer den. Då skulle det inte längre gå att, som i dag, passivt stödja en regering genom att lägga ner rösterna utan då skulle partierna tvingas att samarbeta.

Det är dock orealistiskt med genomgripande förändringar. Inga småpartier vill skriva under sin egen dödsdom eller förlora i inflytande. Det bästa vore att partierna började samarbeta men i det hänseendet har de mycket att bevisa. Presskonferenser hit och dit med inbjudningar till samtal och utsträckta händer betyder ingenting förrän konkreta resultat har uppvisats.

Överdrivna motsättningar och skadlig blockpolitik uppstår inte för att ideologiska alternativ eller tydliga regeringsalternativ ställs mot varandra. De uppstår när de olika lägren inte ser något positivt hos varandra och av rent taktiska och partiegoistiska skäl blockerar viktiga beslut som för samhällsutvecklingen framåt.

Decemberöverenskommelsen, förkortad DÖ, var en förståelig uppgörelse i det uppkomna läget med en parlamentarisk kris förra vintern men i realiteten var den ohållbar i det långa loppet. Att den nu är ett minne blott efter att Kristdemokraternas riksting avvisade den i fredags är rimligt. Att partier medvetet skulle avstå från att rösta på sina egna förslag därför att de skulle kunna gå igenom är bisarrt.

DÖ innebar att man kom överens om att man inte skulle behöva bli överens. Därmed försköts politiken ut till ytterkanterna i svensk politik. Vänsterpartiet fick ett oproportionerligt stort inflytande över politiken och SD växte mer trots att uppgörelsen gick ut på att utestänga partiet.

Vi ser ett helt nytt politiskt landskap med en splittrad väljaropinion. Inget parti når längre upp till 30 procent och de två största partierna samlar tillsammans inte ens 50 procent. Det är ett stort paradigmskifte som ställer nya krav på partierna. Om inte regeringen och oppositionen kan hitta nya samarbetslösningar krävs det att hela systemet ses över, ty ett nyval skulle inte förändra särskilt mycket även om det skulle kunna ha en renande effekt.

Det finns fördelar med blockpolitiken. Det blir tydligare vilka som ska styra landet, lättare för väljarna att ta ställning i regeringsfrågan och möjligheten till ansvarsutkrävandet ökar. Att kunna välja och avsätta regeringar är en central del i demokratin. Men vårt proportionella valsystem är inte anpassat för blockpolitik. Vill de andra partierna inte samarbeta med SD och upprätthålla blockpolitiken borde vi se över grundlagen.

Majoritetsval som finns i Storbritannien vore då passande. Det är enligt min mening den ädlaste och bästa formen av parlamentarism. Det största partiet regerar och de mindre partierna opponerar. Trots att ett sådant valsystem gynnar de största partierna ges även de mindre en viss representation i parlamentet men som mer står i proportion till deras väljarstöd. En annan möjlighet är att tillämpa ett system med bonusmandat som förekommer i flera länder. Då får det största partiet extra platser i parlamentet vilket bättre möjliggör skapandet av handlingskraftiga regeringar.

Ett annat alternativ är att höja fyraprocentsspärren för att förhindra partisplittringen. Redan idag har vi åtta partier i parlamentet och ytterligare ett var på väg in i riksdagen vid förra valet. Med en högre spärr skulle färre partier få dela på mandaten och regeringsbildningen underlättas.

En annan variant kan vara att införa positiv parlamentarism, det vill säga att för att bilda regering måste man ha en majoritet av riksdagsledamöterna bakom sig som aktivt stödjer den. Då skulle det inte längre gå att, som i dag, passivt stödja en regering genom att lägga ner rösterna utan då skulle partierna tvingas att samarbeta.

Det är dock orealistiskt med genomgripande förändringar. Inga småpartier vill skriva under sin egen dödsdom eller förlora i inflytande. Det bästa vore att partierna började samarbeta men i det hänseendet har de mycket att bevisa. Presskonferenser hit och dit med inbjudningar till samtal och utsträckta händer betyder ingenting förrän konkreta resultat har uppvisats.

Överdrivna motsättningar och skadlig blockpolitik uppstår inte för att ideologiska alternativ eller tydliga regeringsalternativ ställs mot varandra. De uppstår när de olika lägren inte ser något positivt hos varandra och av rent taktiska och partiegoistiska skäl blockerar viktiga beslut som för samhällsutvecklingen framåt.