03 maj 2014 06:00

07 jan 2015 09:55

Frånvarande elev får stöd av Skolinspektionen

En elev som skolkat en längre tid vid en skola i Falköping får stöd av Skolinspektionen. Skolan är nu tvungen att göra mer för att få tillbaka eleven i undervisning och ge särskilt stöd.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Skolinspektionen kräver att skolan utreder orsakerna till frånvaron och gör en uppföljning. Upprepas frånvaron måste skolan jobba mer aktivt för att få eleven tillbaka i undervisning.

Eleven sägs ha vantrivts under hela skolgången och började att skolka i tioårsåldern. Periodvis har denne inte varit i skolan alls varvid viss hemundervisning satts in. Skolan menar att eleven fungerar i lärsituationer när denne väl är närvarande.

Ett åtgärdsprogram ska ha dröjt nästan ett helt läsår. Inte heller ett nytt åtgärdsprogram ska ha varit tydligt i vem som är ansvarig och hur det ska utvärderas. Alla åtgärder är inte heller konkreta och har inte heller följts upp. När skolan börjar i höst ska lämpliga åtgärder vidtagits.

Skolinspektionen kräver att skolan utreder orsakerna till frånvaron och gör en uppföljning. Upprepas frånvaron måste skolan jobba mer aktivt för att få eleven tillbaka i undervisning.

Eleven sägs ha vantrivts under hela skolgången och började att skolka i tioårsåldern. Periodvis har denne inte varit i skolan alls varvid viss hemundervisning satts in. Skolan menar att eleven fungerar i lärsituationer när denne väl är närvarande.

Ett åtgärdsprogram ska ha dröjt nästan ett helt läsår. Inte heller ett nytt åtgärdsprogram ska ha varit tydligt i vem som är ansvarig och hur det ska utvärderas. Alla åtgärder är inte heller konkreta och har inte heller följts upp. När skolan börjar i höst ska lämpliga åtgärder vidtagits.

  • Rikard Jansson