14 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:02

Skövdeföretag nekades driva asylboende

Det var många företag som var intresserade av att driva asylboende när Migrationsverket i region väst gjorde sin femte upphandling. Ett av företagen som inte fick tilldelning var Skövdeföretaget Avoinen.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Som SLA skrev i går fick företaget Peoples Homes i Västra Frölunda grönt ljus för att skriva på avtal med Migrationsverket. Deras asylboende kommer att förläggas i det så kallade ”tåget” i Gudhem. Lokalerna har tidigare varit förskola innan den nya förskolan på orten byggdes.

Totalt var det 24 företag med 37 objekt som lämnade in anbud till Migrationsverket om att driva asylboende. 17 av dessa ansågs inte kvalifierade och Avoinen var en av dem. Anledningen var att Migrationsverket inte ansåg dem kreditvärdiga.

Överklagade

Men Avoinen som tidigare stått inför likvidation överklagade till förvaltningsdomstolen i Linköping och hävdade att de vid anbudstillfället hade avslutat likvidationsprocessen. Förvaltningsdomstolen gick dock på Migrationsverket linje och avslog överklagan med hänvisning till att Avoinen tillsammans med anbudet inte hade bifogat dokument som styrkte att de uppfyllde ratingen ”kreditvärdig”, en rating som de formellt erhöll en tid senare.

Det var för tre veckor sedan som Peoples homes AB fick bygglov av Falköpings kommun att driva asylboende i Gudhem. För en vecka sedan fick de brandskyddet godkänt i en inspektion av Migrationsverket. Enligt byggingenjör Stefan Tiverman på Falköpings kommun har inga överklaganden från sakägare gjorts. Nu återstår bara att skriva under avtalet.

Som SLA skrev i går fick företaget Peoples Homes i Västra Frölunda grönt ljus för att skriva på avtal med Migrationsverket. Deras asylboende kommer att förläggas i det så kallade ”tåget” i Gudhem. Lokalerna har tidigare varit förskola innan den nya förskolan på orten byggdes.

Totalt var det 24 företag med 37 objekt som lämnade in anbud till Migrationsverket om att driva asylboende. 17 av dessa ansågs inte kvalifierade och Avoinen var en av dem. Anledningen var att Migrationsverket inte ansåg dem kreditvärdiga.

Överklagade

Men Avoinen som tidigare stått inför likvidation överklagade till förvaltningsdomstolen i Linköping och hävdade att de vid anbudstillfället hade avslutat likvidationsprocessen. Förvaltningsdomstolen gick dock på Migrationsverket linje och avslog överklagan med hänvisning till att Avoinen tillsammans med anbudet inte hade bifogat dokument som styrkte att de uppfyllde ratingen ”kreditvärdig”, en rating som de formellt erhöll en tid senare.

Det var för tre veckor sedan som Peoples homes AB fick bygglov av Falköpings kommun att driva asylboende i Gudhem. För en vecka sedan fick de brandskyddet godkänt i en inspektion av Migrationsverket. Enligt byggingenjör Stefan Tiverman på Falköpings kommun har inga överklaganden från sakägare gjorts. Nu återstår bara att skriva under avtalet.

  • Rikard Jansson