17 jun 2015 06:00

17 jun 2015 06:00

Nytt VA till och från Vartofta

Vartoftaborna har fått en ny dricksvattenledning från Falköping. Samtidigt förs spillvattnet tillbaka till Falköping och Hulesjöns reningsverk.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

För fem år sedan stod VA-avdelningen i valet och kvalet att investera i reningsverket i Vartofta eller pumpa det vidare för rening i Falköping. Det sistnämnda alternativet sågs bäst ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. Samtidigt byttes dricksvattenledning ut.

Sedan ifjol har pumpstationer byggts i Vartofta och Smeby. Alla fastighetsägare längs med sträckan Vartofta-Falköping kan nu koppla upp sig på det kommunala nätet.

– När det passar för fastighetsägarna, säger VA-chef Stig Säll.

Totalkostnad: 29 miljoner kronor.

För fem år sedan stod VA-avdelningen i valet och kvalet att investera i reningsverket i Vartofta eller pumpa det vidare för rening i Falköping. Det sistnämnda alternativet sågs bäst ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. Samtidigt byttes dricksvattenledning ut.

Sedan ifjol har pumpstationer byggts i Vartofta och Smeby. Alla fastighetsägare längs med sträckan Vartofta-Falköping kan nu koppla upp sig på det kommunala nätet.

– När det passar för fastighetsägarna, säger VA-chef Stig Säll.

Totalkostnad: 29 miljoner kronor.

  • Rikard Jansson