03 sep 2015 10:00

03 sep 2015 10:00

Sjukvården frias

Klagomål granskat av IVO

Falköpings sjukhus och Vårdcentralen i Stenstorp frias av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

En patient hade gjort en klagomålsanmälan till IVO enligt patientsäkerhetslagen. Kritiken mot de båda vårdgivarna gällde fel i vården och utebliven diagnos.

Men IVO konstaterar i sitt beslut att det inte finns skäl för ytterligare granskning av ärendet som därmed avslutas.

Det är IVO:s bedömning att patienten fått vård och behandling i syfte att bota och lindra de besvär patienten sökte för.

”Efter granskning av inkomna handlingar finner IVO inget som visar på någon underlåtenhet från vårdgivaren eller enskild hälso- och sjukvårdspersonal som strider mot lag”, skriver IVO.

En patient hade gjort en klagomålsanmälan till IVO enligt patientsäkerhetslagen. Kritiken mot de båda vårdgivarna gällde fel i vården och utebliven diagnos.

Men IVO konstaterar i sitt beslut att det inte finns skäl för ytterligare granskning av ärendet som därmed avslutas.

Det är IVO:s bedömning att patienten fått vård och behandling i syfte att bota och lindra de besvär patienten sökte för.

”Efter granskning av inkomna handlingar finner IVO inget som visar på någon underlåtenhet från vårdgivaren eller enskild hälso- och sjukvårdspersonal som strider mot lag”, skriver IVO.