03 okt 2015 06:00

03 okt 2015 06:00

Klargör regelverket

INTEGRATION

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Falköpings kommun är en av remissinstanserna är en av remissinstanserna för Arbetsmarknadsdepartementet promemorian ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av ny anlända.” Kommunen håller med om utgångsvärde att alla kommuner ska ta ansvar för flyktingpolitiken och kan anvisas att ta emot nyanlända oavsett om det finns en överenskommelse eller inte. Däremot menar de att lagstyrningen bör klargöras för att tydligöra skyldigheter.

Falköpings kommun är en av remissinstanserna är en av remissinstanserna för Arbetsmarknadsdepartementet promemorian ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av ny anlända.” Kommunen håller med om utgångsvärde att alla kommuner ska ta ansvar för flyktingpolitiken och kan anvisas att ta emot nyanlända oavsett om det finns en överenskommelse eller inte. Däremot menar de att lagstyrningen bör klargöras för att tydligöra skyldigheter.

  • Anna Leijon