26 aug 2016 06:00

26 aug 2016 06:00

Lekplatser renoveras nu

FALKÖPING: Nya lekredskap i Stenstorp

Efter en viss försening av lekredskapen är renoveringen av lekplatser nu i gång i Stenstorp.
– Jag tror att det blir jättebra, säger Kenneth Ågren, arbetsledare på park gata.

En lekplatsinventering har gjorts i Falköpings kommun och den var klar 2012. 4,5 miljoner sköts till av tekniska nämnden och arbetet med att renovera påbörjades 2013. Tanken var att det skulle vara klart 2015. Men i vintras berättade gatuchefen Fredrik Johansson för SLA att det var alldeles för mycket att göra för att klara det målet.

Bestämt

Nu är det tre som är kvar och de finns i Stenstorp där arbetet påbörjades förra veckan. Det rör sig om två medelstora lekplatser och en mindre.

– Jag tog kontakt med Stenstorps samhällsförening och vi hade ett möte, jag ville ha med två personer som skulle vara med och bestämma vad det skulle vara för lekredskap. Så blev fallet och så har det varit i de andra samhällena också, berättar Kenneth Ågren, arbetsledare på park gata i Falköpings kommun.

Försenat

Tanken var att renoveringen skulle ha varit i gång för drygt en månad sedan. Men leveransen blev försenad.

– Jag är väldigt missnöjd med det och jag har varit på leverantören. De har inte fått fram grejer, det är ju så, man kan inte trolla och det kan inte leverantören heller, säger Kenneth Ågren.

Men nu är de i gång.

– Det blir gungor på alla lekplatser, säger Kenneth Ågren exempelvis och han tror att lekplatserna blir jättebra i Stenstorp.

När de är klara är svårt att säga i dagsläget. Arbetet med att skruva ihop alla lekredskap tar tid.

– De som jobbar med detta kämpar på och gör ett jättejobb, säger Kenneth Ågren.

En lekplatsinventering har gjorts i Falköpings kommun och den var klar 2012. 4,5 miljoner sköts till av tekniska nämnden och arbetet med att renovera påbörjades 2013. Tanken var att det skulle vara klart 2015. Men i vintras berättade gatuchefen Fredrik Johansson för SLA att det var alldeles för mycket att göra för att klara det målet.

Bestämt

Nu är det tre som är kvar och de finns i Stenstorp där arbetet påbörjades förra veckan. Det rör sig om två medelstora lekplatser och en mindre.

– Jag tog kontakt med Stenstorps samhällsförening och vi hade ett möte, jag ville ha med två personer som skulle vara med och bestämma vad det skulle vara för lekredskap. Så blev fallet och så har det varit i de andra samhällena också, berättar Kenneth Ågren, arbetsledare på park gata i Falköpings kommun.

Försenat

Tanken var att renoveringen skulle ha varit i gång för drygt en månad sedan. Men leveransen blev försenad.

– Jag är väldigt missnöjd med det och jag har varit på leverantören. De har inte fått fram grejer, det är ju så, man kan inte trolla och det kan inte leverantören heller, säger Kenneth Ågren.

Men nu är de i gång.

– Det blir gungor på alla lekplatser, säger Kenneth Ågren exempelvis och han tror att lekplatserna blir jättebra i Stenstorp.

När de är klara är svårt att säga i dagsläget. Arbetet med att skruva ihop alla lekredskap tar tid.

– De som jobbar med detta kämpar på och gör ett jättejobb, säger Kenneth Ågren.