10 jul 2014 06:00

07 jan 2015 09:57

Nytt avtal om hjälpmedel

UPPDRAG

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Hjo kommun tänker vara med när ett nytt avtal ska tecknas om hjälpmedel med Västra Götalandsregionen när det nuvarande går ut i oktober 2015. Det nya avtalet ska träffas med stöd av EU-direktiv och utan föregående upphandling. Kommunen ger Västkom i uppdrag att fortsätta utforma ett avtalsförslag för Hjos räkning.

Hjo kommun tänker vara med när ett nytt avtal ska tecknas om hjälpmedel med Västra Götalandsregionen när det nuvarande går ut i oktober 2015. Det nya avtalet ska träffas med stöd av EU-direktiv och utan föregående upphandling. Kommunen ger Västkom i uppdrag att fortsätta utforma ett avtalsförslag för Hjos räkning.