04 aug 2017 06:00

04 aug 2017 06:00

Badplatserna har låga bakteriehalter

BADVATTEN: Lågt med tarmbakterier i vattnet

De prover som Hjo kommun har tagit på badvattnet i år tyder på bra värden. Det visas inga tecken på algblomning och de värden för bakterierna E. coli och Enterokocker tyder på tjänligt vatten.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Hjo kommun tar prover på vattnet i Vättern och vid Mullsjön. Detta görs vid Gulkroksbadet, campingen och Varpet.

Det är tecken på algblomning och bakterierna Escerichia coli (E. coli) och Enterokocker som eftersöks. I år har det gjorts två tester hittills, en gång i juni och en i juli.

Badvattnet uppges ha benämningen ”tjänligt” vilket är den bästa graden av badvänlighet. Det antyder att mängden bakterier är låg nog att inte innebära en hälsorisk.

Godkänt vatten

De tre badplatserna har alla godkända vatten. Värdet räknas i antal 'colony-forming units' (cfu) per 100 milliliter. De senaste fem åren har värdet för det mesta inte varit mer än 50 cfu per 100 milliliter.

Högst var det dock 2014 i Mullsjön då värdet på Enterokocker var 260 cfu per 100 milliliter och fick därför benämningen 'tjänligt med anmärkning'. Det antyder att bakteriehalten är något förhöjt och kommunen bör följa upp varför halten är högre. Det bedöms dock fortfarande inte vara någon hälsorisk.

I år däremot har ingen av halterna överskridit 48. Det är det högsta värdet för sommaren och uppmättes på halten av E. coli vid campingen tidigare i månaden. Samma bakterie på samma plats fick även det minsta värdet i juni vilket var 2 cfu per 100 milliliter.

Vad kan påverka bakteriehalterna i vattnet?

– Det kan vara om det är mycket fåglar som vistas i området, om det runnit av vatten där boskapsdjur betar eller om man har avloppsvatten som tar sig till badplatserna. Avloppsvattnet kan till exempel ha blivit felkopplat och då får kommunen se över det, berättar Linda Rydell, är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Enterokocker och E. coli är vanliga tarmbakterier hos människor och djur.

Enterokocker tillhör den normala tarmfloran men kan också orsaka infektion, som till exempel urinvägsinfektion, enligt Folkhälsomyndigheten. De allra flesta E. coli-bakterierna är också ofarliga. Några få varianter kan dock orsaka magsmärtor och diarrésjukdomar, inte minst hos barn.

Vattnet bedöms utifrån en tregradig skala. Dessa grader är ”tjänligt”, ”tjänligt med anmärkning” och ”otjänligt”. Den sist nämnda nivån innebär att någon eller några av bakterierna som eftersöks har hittats i höga halter och det finns risk att bli sjuk om vattnets sväljs.

Hjo kommun tar prover på vattnet i Vättern och vid Mullsjön. Detta görs vid Gulkroksbadet, campingen och Varpet.

Det är tecken på algblomning och bakterierna Escerichia coli (E. coli) och Enterokocker som eftersöks. I år har det gjorts två tester hittills, en gång i juni och en i juli.

Badvattnet uppges ha benämningen ”tjänligt” vilket är den bästa graden av badvänlighet. Det antyder att mängden bakterier är låg nog att inte innebära en hälsorisk.

Godkänt vatten

De tre badplatserna har alla godkända vatten. Värdet räknas i antal 'colony-forming units' (cfu) per 100 milliliter. De senaste fem åren har värdet för det mesta inte varit mer än 50 cfu per 100 milliliter.

Högst var det dock 2014 i Mullsjön då värdet på Enterokocker var 260 cfu per 100 milliliter och fick därför benämningen 'tjänligt med anmärkning'. Det antyder att bakteriehalten är något förhöjt och kommunen bör följa upp varför halten är högre. Det bedöms dock fortfarande inte vara någon hälsorisk.

I år däremot har ingen av halterna överskridit 48. Det är det högsta värdet för sommaren och uppmättes på halten av E. coli vid campingen tidigare i månaden. Samma bakterie på samma plats fick även det minsta värdet i juni vilket var 2 cfu per 100 milliliter.

Vad kan påverka bakteriehalterna i vattnet?

– Det kan vara om det är mycket fåglar som vistas i området, om det runnit av vatten där boskapsdjur betar eller om man har avloppsvatten som tar sig till badplatserna. Avloppsvattnet kan till exempel ha blivit felkopplat och då får kommunen se över det, berättar Linda Rydell, är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Enterokocker och E. coli är vanliga tarmbakterier hos människor och djur.

Enterokocker tillhör den normala tarmfloran men kan också orsaka infektion, som till exempel urinvägsinfektion, enligt Folkhälsomyndigheten. De allra flesta E. coli-bakterierna är också ofarliga. Några få varianter kan dock orsaka magsmärtor och diarrésjukdomar, inte minst hos barn.

Vattnet bedöms utifrån en tregradig skala. Dessa grader är ”tjänligt”, ”tjänligt med anmärkning” och ”otjänligt”. Den sist nämnda nivån innebär att någon eller några av bakterierna som eftersöks har hittats i höga halter och det finns risk att bli sjuk om vattnets sväljs.

  • Erik Lundh