26 aug 2015 08:00

26 aug 2015 10:05

Tekniska problem på sla.se

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Unde morgonen har vi haft problem med inloggningen för våra prenumeranter på sla.se, men nu ska det vara åtgärdat och tekniken fungerar igen som den ska.

Unde morgonen har vi haft problem med inloggningen för våra prenumeranter på sla.se, men nu ska det vara åtgärdat och tekniken fungerar igen som den ska.