28 nov 2014 15:37

07 jan 2015 10:03

Vad händer med skola 2015?

FRÅGA

Under allmänhetens frågestund på fullmäktige ville en frågeställare veta vad som händer med Skola 2016.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Kjell Sjölund (C) svarade att Kvarnbäcken etapp 2 är ute på anbudsräkning och att ritningsarbetet pågår på Mölltorpsskolan. När budgeten nu är tagen ska snarast arbetet med att ta fram en plan för genomförandet av kvarvarande delar. I planen skall det framgå under vilken tidsplan och i vilken ordning de olika projekten ska genomföras och en uppskattad kostnad för respektive projekt.

Kjell Sjölund (C) svarade att Kvarnbäcken etapp 2 är ute på anbudsräkning och att ritningsarbetet pågår på Mölltorpsskolan. När budgeten nu är tagen ska snarast arbetet med att ta fram en plan för genomförandet av kvarvarande delar. I planen skall det framgå under vilken tidsplan och i vilken ordning de olika projekten ska genomföras och en uppskattad kostnad för respektive projekt.