01 maj 2015 08:00

01 maj 2015 08:00

Möte ska ske om kvarteret Eken

Byggnadsnämnden har beslutat att träffa sakägarna kring kvarteret Eken.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Anledningen är en skrivelse från de närboende där de upprörs över detaljplaneändringen i kvarteret. De vill inte att detaljplanen tillåter en bygghöjd över 4,5 meter, förslaget i detaljplanen är upp till 6,2 meter. De närboende understryker i skrivelsen att de vill ha ett möte med ledamöterna för att diskutera detaljplanen.

Skrivelsen var uppe på nämndens arbetsutskott.

– Vi ska ta fram ett förslag när de kan komma och kommunicera med oss i nämnden och framföra sina åsikter, säger byggnadsnämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Detaljplanen över kvarteret Eken behandlades inte under nämndens senaste möte.

– Den ska upp i juni och den ligger för beslut.

Anledningen är en skrivelse från de närboende där de upprörs över detaljplaneändringen i kvarteret. De vill inte att detaljplanen tillåter en bygghöjd över 4,5 meter, förslaget i detaljplanen är upp till 6,2 meter. De närboende understryker i skrivelsen att de vill ha ett möte med ledamöterna för att diskutera detaljplanen.

Skrivelsen var uppe på nämndens arbetsutskott.

– Vi ska ta fram ett förslag när de kan komma och kommunicera med oss i nämnden och framföra sina åsikter, säger byggnadsnämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Detaljplanen över kvarteret Eken behandlades inte under nämndens senaste möte.

– Den ska upp i juni och den ligger för beslut.