10 dec 2015 12:19

10 dec 2015 12:19

Ändrig av plan efter kritik

BYGGNADSNÄMNDEN

Efter att länsstyrelsen beslutade att upphäva den nya detaljplanen över Södra Hanken har ett förslag på en ny detaljplan arbetats fram.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

– Försvaret tillåter inte ökad utbyggnad och vi har skärpt beskrivningarna i planen för att tillgodose Länsstyrelsen och försvarets påpekande, säger nämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Det handlar även om justeringar angående erosionsskyddet. Planen ska nu ut på samråd.

– Försvaret tillåter inte ökad utbyggnad och vi har skärpt beskrivningarna i planen för att tillgodose Länsstyrelsen och försvarets påpekande, säger nämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Det handlar även om justeringar angående erosionsskyddet. Planen ska nu ut på samråd.