21 jul 2016 14:13

21 jul 2016 14:13

Vill att det arkiveras digitalt

MOTION

Sverigedemokraterna vill i en motion att kommunen utreder förutsättningarna för att övergå till en digital arkivering.

De skriver: Kommunen håller för närvarande på, tillsammans med Hjo och Tibro kommuner, att utreda olika alternativ när det gäller att lösa kommunernas arkiveringsfrågor. Pappersarkivering innebär stora volymer och därmed också kostsamma lösningar både vad det gäller investeringar och driftskostnader.

SD menar att digital arkivering skulle bli billigare och även innebära mindre volymer som behöver arkiveras.

De skriver: Kommunen håller för närvarande på, tillsammans med Hjo och Tibro kommuner, att utreda olika alternativ när det gäller att lösa kommunernas arkiveringsfrågor. Pappersarkivering innebär stora volymer och därmed också kostsamma lösningar både vad det gäller investeringar och driftskostnader.

SD menar att digital arkivering skulle bli billigare och även innebära mindre volymer som behöver arkiveras.