18 jun 2014 16:36

07 jan 2015 09:57

Färre hål med lackning och lektioner

VÄSTRA GÖTALAND: Munhälsoprogram ger resultat

Regelbunden fluorlackning och munhälsolektioner i skolan innebär att eleverna får färre hål i tänderna, enligt folktandvården som granskat nästan 14 000 elever.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Sedan 2009 har folktandvården ett program (Framm) för förebyggande tandvård bland barn och ungdomar. Tandsköterskor besöker regelbundet samtliga grundskolor i Västra Götaland och fluorlackar elevernas tänder samt informerar om munhälsa.

Projektet omfattar elever i både förskolan och skolan men utvärderingen som redovisades under torsdagen gäller insatser i grundskolan. Journalerna för 13 947 elever mellan 12-15 år har granskats. Två elevgrupper, de som har deltagit i programmet och de som inte deltagit, jämfördes. De som varit med hade drygt 30 procent färre hål än den andra gruppen.

– Siffrorna visar på stora fördelar, programmet gör att fler får bättre munhälsa. Det bidrar även till att minska ojämlikheterna i munhälsa, säger Jens Söder (S), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Skaraborg bäst

Skaraborg ligger bättre till än snittet i Västra Götaland avseende tandhälsan för yngre. 2013 hade 82,3 procent av 6-åringarna inga problem med tänderna, regionsnittet låg på 80,4. 2005 var siffran 65,2 i Skaraborg medan regionen hade 63,8. Färre barn hade skadade tänder i åldersgruppen. Förhållandet var det samma bland 19-åringarna.

69,2 procent av 19-åringarna i Skaraborg var kariesfria, mot 66,9 i hela regionen.

– Skaraborg är oftast bäst i klassen. Det finns en förstående kring problematiken och för att följa besluten. Siffrorna visar bland annat att vi är bra på övervakad tandborstning i förskolan, säger Jens Söder.

Sedan 2009 har folktandvården ett program (Framm) för förebyggande tandvård bland barn och ungdomar. Tandsköterskor besöker regelbundet samtliga grundskolor i Västra Götaland och fluorlackar elevernas tänder samt informerar om munhälsa.

Projektet omfattar elever i både förskolan och skolan men utvärderingen som redovisades under torsdagen gäller insatser i grundskolan. Journalerna för 13 947 elever mellan 12-15 år har granskats. Två elevgrupper, de som har deltagit i programmet och de som inte deltagit, jämfördes. De som varit med hade drygt 30 procent färre hål än den andra gruppen.

– Siffrorna visar på stora fördelar, programmet gör att fler får bättre munhälsa. Det bidrar även till att minska ojämlikheterna i munhälsa, säger Jens Söder (S), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Skaraborg bäst

Skaraborg ligger bättre till än snittet i Västra Götaland avseende tandhälsan för yngre. 2013 hade 82,3 procent av 6-åringarna inga problem med tänderna, regionsnittet låg på 80,4. 2005 var siffran 65,2 i Skaraborg medan regionen hade 63,8. Färre barn hade skadade tänder i åldersgruppen. Förhållandet var det samma bland 19-åringarna.

69,2 procent av 19-åringarna i Skaraborg var kariesfria, mot 66,9 i hela regionen.

– Skaraborg är oftast bäst i klassen. Det finns en förstående kring problematiken och för att följa besluten. Siffrorna visar bland annat att vi är bra på övervakad tandborstning i förskolan, säger Jens Söder.

  • Alf Ehn