06 okt 2014 17:15

07 jan 2015 10:20

Fick vänta på operation

IVO-BESLUT

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

En man bröt foten efter ett fall i hemmet, fick en gipsskena och lades in på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Först tre dagar senare opererades fotleden och i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, menar patienten att han fick vänta för länge.

Han ifrågasatte även om det var rätt beslut att ordinera full belastning direkt, sedan fotringen som fästes vid foten, avlägsnades en månad efter ingreppet.

Ivo avslutar ärendet men bedömer att vården och behandlingen inte i alla delar uppfyller kravet på sakkunnig hälso- och sjukvård. Att som i detta fallet vänta tre dygn överensstämmer inte med hälso- och sjukvårdslagens krav på god och säker vård.

En man bröt foten efter ett fall i hemmet, fick en gipsskena och lades in på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Först tre dagar senare opererades fotleden och i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, menar patienten att han fick vänta för länge.

Han ifrågasatte även om det var rätt beslut att ordinera full belastning direkt, sedan fotringen som fästes vid foten, avlägsnades en månad efter ingreppet.

Ivo avslutar ärendet men bedömer att vården och behandlingen inte i alla delar uppfyller kravet på sakkunnig hälso- och sjukvård. Att som i detta fallet vänta tre dygn överensstämmer inte med hälso- och sjukvårdslagens krav på god och säker vård.