06 feb 2015 16:00

06 feb 2015 16:00

Servicenämnd fick överskott

VÄSTRA GÖTALAND

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Regionens servicenämnd gjorde ett överskott på 130 miljoner, vilket var 59 miljoner bättre än budget, under 2014.

Förra året koncentrerades arbetet på att inleda den nya måltidslösningen på sjukhusen samt att fortsätta vidareutveckla och standardisera olika processer. Nämnden har jobbat fram ett förslag på en regiongemensam riktlinje för städning i regionens vårdlokaler. På tisdag ska riktlinjerna behandlas av regionstyrelsen.

Regionens servicenämnd gjorde ett överskott på 130 miljoner, vilket var 59 miljoner bättre än budget, under 2014.

Förra året koncentrerades arbetet på att inleda den nya måltidslösningen på sjukhusen samt att fortsätta vidareutveckla och standardisera olika processer. Nämnden har jobbat fram ett förslag på en regiongemensam riktlinje för städning i regionens vårdlokaler. På tisdag ska riktlinjerna behandlas av regionstyrelsen.