14 aug 2015 13:15

14 aug 2015 13:16

Signalfel försenar tågtrafiken

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Ett signalfel på Göteborgs Central orsakar störningar i tågtrafiken till och från Göteborgs Central med förseningar till följd.

Detta gäller tåg både till och från Skövde, Falköping och Trollhättan.

Enligt Trafikverket är felavhjälpare på plats och jobbar på felet men kan ännu inte lämna någon prognos om när detta är avhjälpt.

Ett signalfel på Göteborgs Central orsakar störningar i tågtrafiken till och från Göteborgs Central med förseningar till följd.

Detta gäller tåg både till och från Skövde, Falköping och Trollhättan.

Enligt Trafikverket är felavhjälpare på plats och jobbar på felet men kan ännu inte lämna någon prognos om när detta är avhjälpt.