05 dec 2013 11:09

07 jan 2015 10:05

Kommuner prioriterar bort cyklingen

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Bara sju av 34 granskade kommuner i Västra Götaland har uppgett till Cykelfrämjandet att de har en plan för hur cyklandet ska öka.

Av de åtta Skaraborgskommunerna i undersökningen var det bara Vara som sa att det finns en strategi för hur cyklandets andel ska öka.

Cykelfrämjandet menar att kommunerna har mycket att vinna på att arbeta strukturerat för att få fler att cykla.

– Att få fler att cykla är bra för miljö, folkhälsa och minskar trängseln i trafiken, säger ordföranden Anders Drougge i ett pressmeddelande.

Bara sju av 34 granskade kommuner i Västra Götaland har uppgett till Cykelfrämjandet att de har en plan för hur cyklandet ska öka.

Av de åtta Skaraborgskommunerna i undersökningen var det bara Vara som sa att det finns en strategi för hur cyklandets andel ska öka.

Cykelfrämjandet menar att kommunerna har mycket att vinna på att arbeta strukturerat för att få fler att cykla.

– Att få fler att cykla är bra för miljö, folkhälsa och minskar trängseln i trafiken, säger ordföranden Anders Drougge i ett pressmeddelande.