24 apr 2014 14:22

07 jan 2015 10:12

Biogasbolaget kan få skärpta villkor

Tandlös skrivning ska vässas

Mös begär nu att länsstyrelsen skärper villkoren för Skövde Biogas AB.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Nuvarande villkorsskrivning säger att bolaget måste vidta åtgärder i syfte att minimera luktolägenheter, men formuleringen har visat sig vara juridiskt tunn.

När Miljösamverkan östra Skaraborg i fjol åtalsanmälde de omfattande luktstörningarna slutade det med att miljöåklagaren till slut lade ned utredningen om misstänkt miljöbrott.

Åklagaren pekade då på att formuleringen i princip bara säger att bolaget måste vidta åtgärder – inte något om kvaliteten på dessa.

– Våra inspektörer måste få funktionella verktyg som fungerar, säger Torbjörn Bergman (M), ordförande i miljönämnden.

Därför begär nu Mös att länsstyrelsen ändrar skrivningen och att följande formulering införs: ”Verksamheten ska drivas så att förekomsten av lukt från anläggningen inte utgör olägenhet för människors hälsa”.

Att tillsynsmyndigheten i efterhand går in och begär ändrade villkor är ovanligt. Förbundschefen Sonja Lejmark säger att hon inte varit med om det tidigare.

Nuvarande villkorsskrivning säger att bolaget måste vidta åtgärder i syfte att minimera luktolägenheter, men formuleringen har visat sig vara juridiskt tunn.

När Miljösamverkan östra Skaraborg i fjol åtalsanmälde de omfattande luktstörningarna slutade det med att miljöåklagaren till slut lade ned utredningen om misstänkt miljöbrott.

Åklagaren pekade då på att formuleringen i princip bara säger att bolaget måste vidta åtgärder – inte något om kvaliteten på dessa.

– Våra inspektörer måste få funktionella verktyg som fungerar, säger Torbjörn Bergman (M), ordförande i miljönämnden.

Därför begär nu Mös att länsstyrelsen ändrar skrivningen och att följande formulering införs: ”Verksamheten ska drivas så att förekomsten av lukt från anläggningen inte utgör olägenhet för människors hälsa”.

Att tillsynsmyndigheten i efterhand går in och begär ändrade villkor är ovanligt. Förbundschefen Sonja Lejmark säger att hon inte varit med om det tidigare.