29 apr 2014 20:40

07 jan 2015 10:12

Kommunen köper miljömärkt el

Tekniska nämnden köper för Skövde kommuns behov ungefär 46 000 MWh elkraft per år till en summa på ungefär 41 miljoner kronor.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Som ett led i arbetet att minska miljöbelastningen har nu tekniska nämnden beslutat att köpa miljömärkt el på den nordiska elbörsen Nordpool. Kostnaden stiger visserligen, enligt kommunens beräkningar, med 150 000–500 000 kronor per år men det anses vara en förhållandevis liten merkostnad i helhetsperspektivet.

Som ett led i arbetet att minska miljöbelastningen har nu tekniska nämnden beslutat att köpa miljömärkt el på den nordiska elbörsen Nordpool. Kostnaden stiger visserligen, enligt kommunens beräkningar, med 150 000–500 000 kronor per år men det anses vara en förhållandevis liten merkostnad i helhetsperspektivet.