14 okt 2014 20:00

07 jan 2015 10:01

Vill minimera köbildningar

Från och med den här veckan inleder Trafikverket arbetet med att bredda och förbättra framkomligheten på Komponentvägen och Södra Aspelundsvägen.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Syftet är att minimera de nuvarande köbildningarna i trafiken från Volvo personvagnar och ut mot Timboholmsrondellen.

Därmed blir det trångt på Komponentvägen och vid infarten till Risängens Återvinningscentral. Persolen på Risängen uppmanar besökare till försiktighet och att i möjligaste mån undvika tiderna 15.30–16.30 då rusningstrafiken från Volvo är som hårdast.

Vägarbetena väntas pågå fram till jul.

Syftet är att minimera de nuvarande köbildningarna i trafiken från Volvo personvagnar och ut mot Timboholmsrondellen.

Därmed blir det trångt på Komponentvägen och vid infarten till Risängens Återvinningscentral. Persolen på Risängen uppmanar besökare till försiktighet och att i möjligaste mån undvika tiderna 15.30–16.30 då rusningstrafiken från Volvo är som hårdast.

Vägarbetena väntas pågå fram till jul.