22 okt 2014 09:35

07 jan 2015 10:21

Högskolan får högsta betyg

21 utbildningar till distriktssköterska har granskats av Universitetskanslersämbetet. Av dem är det bara högskolorna i Skövde och Borås som får högsta betyg.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Totalt har 134 utbildningar till specialistsjuksköterska granskats och av de 21 som gör studenterna till distriktssköterskor fick alltså Högskolan i Skövde betyget ”mycket hög kvalitet”.

– Det här resultatet känns fantastiskt roligt. Att få det allra högsta betyget på vår specialistsjuksköterskeutbildning bekräftar att våra vårdutbildningar ligger i toppskiktet i Sverige och förbereder våra studenter väldigt väl för arbetslivet, säger Sigbritt Karlsson, rektor.

Det finns 89 studenter vid distriktssköterskeprogrammet och skolsköterskeprogrammet i Skövde och av dem ska 33 examineras om några dagar. Utbildningarna leder både till en specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen inom omvårdnad eftersom den senare är inbakad i samtliga magisterprogram.

Studenterna får alltså både en yrkesexamen och en generell examen. Universitetskanslersämbetet utvärderar varje examina för sig och när det gäller magisterutbildningen i omvårdnad fick högskolan betyget ”hög kvalitet”.

Andra utbildningar som har utvärderats under året är yrkes- och magisterexamen till barnmorska samt omvårdnad på kandidatnivå. Samtliga fick betyget ”hög kvalitet”.

Söktrycket är stort till samtliga vårdutbildningar i Skövde.

– Vi är starka på vårdsidan med hög eller mycket hög kvalitet i alla led, såväl inom grundutbildning som inom vidareutbildning och forskning, säger Sigbritt Karlsson.

På Högskolan i Skövde finns följande program: sjuksköterska (kandidat), specialistsjuksköterska/distriktssköterska (magister), specialistsjuksköterska/skolsköterska (magister) och barnmorska (magister).

Resultatet från utvärderingen av de 134 utbildningarna i landet visar att 79 får omdömet bristande kvalitet, 48 får omdömet hög kvalitet och 7 får det högsta omdömet mycket hög kvalitet.

Totalt har 134 utbildningar till specialistsjuksköterska granskats och av de 21 som gör studenterna till distriktssköterskor fick alltså Högskolan i Skövde betyget ”mycket hög kvalitet”.

– Det här resultatet känns fantastiskt roligt. Att få det allra högsta betyget på vår specialistsjuksköterskeutbildning bekräftar att våra vårdutbildningar ligger i toppskiktet i Sverige och förbereder våra studenter väldigt väl för arbetslivet, säger Sigbritt Karlsson, rektor.

Det finns 89 studenter vid distriktssköterskeprogrammet och skolsköterskeprogrammet i Skövde och av dem ska 33 examineras om några dagar. Utbildningarna leder både till en specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen inom omvårdnad eftersom den senare är inbakad i samtliga magisterprogram.

Studenterna får alltså både en yrkesexamen och en generell examen. Universitetskanslersämbetet utvärderar varje examina för sig och när det gäller magisterutbildningen i omvårdnad fick högskolan betyget ”hög kvalitet”.

Andra utbildningar som har utvärderats under året är yrkes- och magisterexamen till barnmorska samt omvårdnad på kandidatnivå. Samtliga fick betyget ”hög kvalitet”.

Söktrycket är stort till samtliga vårdutbildningar i Skövde.

– Vi är starka på vårdsidan med hög eller mycket hög kvalitet i alla led, såväl inom grundutbildning som inom vidareutbildning och forskning, säger Sigbritt Karlsson.

På Högskolan i Skövde finns följande program: sjuksköterska (kandidat), specialistsjuksköterska/distriktssköterska (magister), specialistsjuksköterska/skolsköterska (magister) och barnmorska (magister).

Resultatet från utvärderingen av de 134 utbildningarna i landet visar att 79 får omdömet bristande kvalitet, 48 får omdömet hög kvalitet och 7 får det högsta omdömet mycket hög kvalitet.