23 okt 2014 21:18

07 jan 2015 10:21

Så många elever anmälde kränkningar

I april infördes ett nytt system i kommunen där skolorna ska anmäla kränkande behandling, diskriminering och trakasserier till skolförvaltningen.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Rapporten som sammanställts kring det första halvåret visar att det totalt inkommit 221 anmälningar, 207 om kränkning, 6 om trakasserier och 8 om sexuella trakasserier. Två av anmälningarna om kränkning har skett på förskolor och resten i grundskolan.

Eftersom systemet är nytt finns inte möjlighet att jämföra siffrorna med föregående år.

Rapporten som sammanställts kring det första halvåret visar att det totalt inkommit 221 anmälningar, 207 om kränkning, 6 om trakasserier och 8 om sexuella trakasserier. Två av anmälningarna om kränkning har skett på förskolor och resten i grundskolan.

Eftersom systemet är nytt finns inte möjlighet att jämföra siffrorna med föregående år.