13 nov 2014 10:38

07 jan 2015 10:22

Brottsoffermyndigheten nekar ersättning

En kvinna skadades när hon knuffades av en man. Han dömdes för brottet, men kvinnan fick inte något skadestånd för kränkning eftersom domstolen ansåg att hon utsatt sig för en risk. Brottsoffermyndigheten gör nu samma bedömning.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

För två år sedan ofredades Skövdekvinnan av en man genom att han knuffade henne så kraftigt att hon föll baklänges. Fallet lede också till att kvinnan fick en bestående ryggskada.

I tingsrätten dömdes mannen för ofredande och vållande till kroppsskada. Han dömdes också att betala skadestånd till kvinnan för sveda och värk och sjukvårdskostnader. Däremot fick kvinnan inget skadestånd avseende den kränkning hon ansåg sig utsatt för. Tingsrätten ansåg att kvinnan genom sitt agerande vid händelsen inte anses ha värnat om sig integritet på ett sådant sätt att tingsrätten anser att skadestånd för kränkning ska vara aktuellt.

Upprinnelsen till bråket var nämligen att kvinnan hade sökt upp mannen när han befann sig i en tvättstuga där hon tyckte att han ”levde om för mycket”. Det blev en kontrovers dem emellan och mannen knuffade då kvinnan.

Kvinnan vände sig efter tingsrättens beslut till Brottsoffermyndigheten för att den vägen försöka få statlig ersättning, så kallad brottsskadeersättning, för den kränkning hon ansåg att hon utsatts för. Men myndigheten gör samma bedömning som tingsrätten. Man anser att hon har uppträtt på ett sådant sätt att hon utsatt sig för en ökad risk att skadas och jämkar därför hela brottsskadeersättningen till noll kronor.

För två år sedan ofredades Skövdekvinnan av en man genom att han knuffade henne så kraftigt att hon föll baklänges. Fallet lede också till att kvinnan fick en bestående ryggskada.

I tingsrätten dömdes mannen för ofredande och vållande till kroppsskada. Han dömdes också att betala skadestånd till kvinnan för sveda och värk och sjukvårdskostnader. Däremot fick kvinnan inget skadestånd avseende den kränkning hon ansåg sig utsatt för. Tingsrätten ansåg att kvinnan genom sitt agerande vid händelsen inte anses ha värnat om sig integritet på ett sådant sätt att tingsrätten anser att skadestånd för kränkning ska vara aktuellt.

Upprinnelsen till bråket var nämligen att kvinnan hade sökt upp mannen när han befann sig i en tvättstuga där hon tyckte att han ”levde om för mycket”. Det blev en kontrovers dem emellan och mannen knuffade då kvinnan.

Kvinnan vände sig efter tingsrättens beslut till Brottsoffermyndigheten för att den vägen försöka få statlig ersättning, så kallad brottsskadeersättning, för den kränkning hon ansåg att hon utsatts för. Men myndigheten gör samma bedömning som tingsrätten. Man anser att hon har uppträtt på ett sådant sätt att hon utsatt sig för en ökad risk att skadas och jämkar därför hela brottsskadeersättningen till noll kronor.