11 feb 2015 19:21

11 feb 2015 19:21

Ingen amfiteater i Garpaparken

En Skövdebos förslag om att skapa plats för caféer, restauranger och en amfiteater i Garpaparken föreslås avslag av kommunen.
  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej och hänvisar till det pågående arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för centrala Skövde.

Där föreslås i stället att Sandtorget utvecklas till ett aktivitetstorg och att scen skapas i Boulognerskogen.

Kommunfullmäktige fattar slutligen beslut om medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott säger nej och hänvisar till det pågående arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för centrala Skövde.

Där föreslås i stället att Sandtorget utvecklas till ett aktivitetstorg och att scen skapas i Boulognerskogen.

Kommunfullmäktige fattar slutligen beslut om medborgarförslaget.