22 apr 2015 17:40

22 apr 2015 17:40

Skövde positivt till Hjoplan

VINDKRAFT

  Skriv ut artikeln      Rätta fel

Skövde kommun är positivt till Hjo vindkraftsplan. Vissa av områden ligger nära Skövdes östra kommungräns, men dessa har justerats mot ett tidigare förslag.

Skövde vill också vara samrådspart vid etablering av vindkraft inom två kilometer från kommungränsen.

Skövde kommun är positivt till Hjo vindkraftsplan. Vissa av områden ligger nära Skövdes östra kommungräns, men dessa har justerats mot ett tidigare förslag.

Skövde vill också vara samrådspart vid etablering av vindkraft inom två kilometer från kommungränsen.